Zorla Kaybetmeler Hakkında Amicus Curiae Raporu

İlgili dosyayı indir2016

Zorla Kaybetmeler Hakkında Amicus Curiae Raporu

European Center for Constitutional and Human Rights (Anayasal Haklar ve İnsan Hakları için Avrupa Merkezi), Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Araştırma Derneği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

KapakHakikat Adalet Hafıza Merkezi, daha önce Anayasa Mahkemesinin dikkatine amicus curiae sıfatıyla sunmuş olduğu hukuki görüşü “ Zorla Kaybetmeler Hakkında Amicus Curiae Raporu” adıyla yayımladı. Hatırlanacağı üzere, 12 Aralık 2015 tarihinde, Hasan Gülünay’ın 1992 yılında zorla kaybedilmesi ile ilgili Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Anayasal Haklar ve İnsan Hakları için Avrupa Merkezi (European Center for Constitutional and Human Rights) ve İnsan Hakları Ortak Platformu bileşenlerinden İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği ve Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin ortak imzaları ile Anayasa Mahkemesi’ne görüş sunulmuş, mahkeme de metni değerlendirmek üzere kabul etmişti. Mahkeme 8 Nisan 2013’te görmeye başladığı dosya hakkında henüz karar açıklamadı.