Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
06.09.2016

Başvuru Çağrısı: Devam Eden Çatışmalarda Geçiş Dönemi Adaleti Eğitim Programı

<< TÜM HABERLER

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin Şırnak Barosu ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul’da 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek “Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti Mekanizmaları, Dünya Deneyimi ve Türkiye” başlıklı eğitim programı için başvurular kabul edilecektir. Eğitimin dünya deneyimleri dikkate alınarak, devam eden çatışma koşulları altında geçiş dönemi adaleti ne ifade eder, imkânlar ve kısıtlar neler olabilir ve bu şartlar altında adaletin tecelli etmesi için neler yapılabilir gibi sorulara cevap araması amaçlanmaktadır. Katılımcıların genç hukukçular, insan hakları savunucuları ve gazeteciler olması hedeflenmektedir. Eğitim programı İstanbul'da gerçekleşecek, şehir dışından gelen katılımcıların yol ve konaklama masrafı karşılanacaktır.

Devam Eden Çatışmalar Bağlamında Geçiş Dönemi Adaleti ve Cezasızlık

Uluslararası Geçiş Dönemi Adaleti Merkezi (ICTJ) Başkan Yardımcısı Paul Seilsve Prof. Dr. Mithat Sancar Geçiş Dönemi Adaleti mekanizmalarının genel çerçevesini karşılaştırmalı bir perspektiften ele alacaklar. Ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlığa yol açan süreç ve sebepler ve bu sebeplerle mücadelede etkili olabilecek yöntemler ise Essex Üniversitesi'nden Prof. Dr. Francoise J. Hampson ve Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kerem Altıparmak tarafından yine karşılaştırmalı bir perspektiften ele alınacak, katılımcıların katkılarıyla tartışılacak.

Dava İzleme Çalışma Grupları

Eğitim programı, ağır insan hakları ihlallerine ilişkin dava izleme yöntemlerini öğrenme ve uygulama hedefini de içermektedir. AGİT tarafından geliştirilen dava izleme yöntemleri üzerine Tina Gewis interaktif bir eğitim gerçekleştirecek, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden Deniz Yıldız da bu alandaki kurumsal deneyimlerini paylaşacak. Programın bu bölümünün, dava süreçlerinin sistematik bir biçimde izlenmesi ihtiyacına katkı sunması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda programın sonunda dava izleme grupları oluşturulacaktır. Dava izleme süreci www.failibelli.org sitesi üzerinden yürütülecek ve bulgular, eğitim sırasında belirlenen yöntemle kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Katılımcılardan Beklentiler

Katılımcılardan;

  • Dava izleme çalışma gruplarında yer almaları,
  • İlgili davaları izlemeleri,
  • Tespit ettikleri bulguları raporlaştırmaları
  • 10 ay sonra düzenlenecek ikinci eğitimde bulguları kamuoyu ile paylaşmaları beklenmektedir.

Ortaya çıkan raporlar yayınlanacak, ayrıca ilgili yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Başvuru

Başvurucuların 19 Eylül 2016tarihine dek özgeçmişleri ve en fazla bir sayfalık niyet mektuplarını info@hafiza-merkezi.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvurucuların ağır insan hakları ihlalleri ile ilgili davaları takip etme konusunda istekli, insan hakları literatürüne, kavramlarına ve diline yabancı olmayan, her türden ayrımcılığı reddeden genç ve çalışmalara zaman ayırabilecek özellikte olmaları beklenmektedir. Değerlendirmelerde cinsiyet eşitliği temel alınacaktır. Çağrı metnini indirmek için tıklayın.