Hafıza Merkezi Gönüllü Staj Duyurusu

stajHafıza Merkezi, “Hukuk Çalışamları Programı” ile “İletişim ve Savunuculuk Programı” çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerinde beraber çalışmak için 2 gönüllü stajyer arıyor.

Hukuk Çalışmaları Programı
, geçmişle yüzleşmek adına hak ihlallerine uğramış grupların adalete erişiminin sağlanmasına yönelik hukuki çalışmalar yürütür.

İletişim ve Savunuculuk Programı ise Merkezin ürettiği bilginin kamusal dolaşıma sokulması, kamu otoritesi nezdinde savunulması ve sivil toplum aktörlerince benimsenmesine yönelik faaliyetleri koordine eder.


Gönüllü Staj Programı

Hafıza Merkezi olarak kurulduğumuz günden beri gönüllü stajyerlerle birlikte çalışmaya önem verdik ve profesyonel çalışanlarla birlikte gönüllülerin ürettiği birikim bizim için merkezi oldu. Stajyerler bu çağrı dönemi çerçevesinde programın çalışmalarına 2 aylık bir süre için dahil olacaklar. Dönem sonunda tarafların istemesi durumunda stajı bir sonraki döneme uzatma imkanı söz konusu olabilir. Bu 2 aylık süre boyunca stajyerlerin hafta için 2 gün, 10.00-17.00 saatleri arasında ofiste olunması beklenir.* Gönüllü stajyerler hafta içi hangi günler geleceklerine ofiste çalışmaya başladıktan sonra program çalışanlarıyla birlikte karar verirler.

Başvuru ve Değerlendirme

Gönüllü stajyer adaylarının i) özgeçmişlerini, ii) neden Hafıza Merkezi’nde gönüllü staj yapmak istediklerini anlatan kısa bir metinle birlikte, 13 Mart Cuma günü saat 16.00’ya kadar emel@hafiza-merkezi.org adresine e-postayla iletmeleri gerekmektedir.

Başvuırucuların hangi program çerçevesinde gönüllü olmak istediklerini (Hukuk Çalışmaları Grubu” veya“İletişim ve Savunuculuk Programı”) ve staj dönemi boyunca hafta içi hangi günlergelebileceklerini de belirtmeleri rica edilir.

Görev Tanımı ve Beklentiler

Hukuk Çalışmaları Programı’na katılacak olan gönüllü stajyerlerden zorla kaybetme alanındaki belgeleme ve  analiz çalışmalarına katılmaları, veritabanına girilecek hukuksal süreç özetleri için  ön çalışma yapmaları  ve arşiv oluşturulmasına yardım beklenmektedir.

Gönüllü stajyerlerin esas olarak:

 • Hukuk Fakültesi öğrencisi veya stajyer olmak,
 • Her türden ayrımcılığı reddeden ve tüm farklılıkları tanıyarak saygı gösteren bir yaklaşımı benimsemesi,
 • İnsan hakları literatürüne, kavramlarına ve diline yabancı olmaması,
 • Çalışmalar kapsamında paylaşılan her tür bilgi ve belgenin gizliliği esasına kesinlikle bağlı kalması,
 • Okuyup yazabilecek derecede İngilizce bilmesi,
 • Temel bilgisayar becerilerine sahip olması beklenir.

İletişim ve Savunuculuk Programı’na dahil olacak stajyerlerin ise merkezin çalışma alanıyla ilgili gündem takibi, temel iletişim araçlarının geliştirilmesi ve üretilen bilginin yaratıcı yöntem (bilginin görselleştirilmesi) ve mecralarla (kültür-sanat) toplumsallaşmasına yönelik katkı vermesi beklenmektedir.

Gönüllü stajyerlerin esas olarak:

 • Her türden ayrımcılığı reddeden ve tüm farklılıkları tanıyarak saygı gösteren bir yaklaşımı benimsemesi,
 • İnsan hakları literatürüne, kavramlarına ve diline yabancı olmaması,
 • Sosyal medya, iletişim ve toplumsal konuların kültür-sanat gibi yaratıcı mecralar yoluyla anlatımı konularına ilgi ve merak duyması,
 • Okuyup yazabilecek derecede İngilizce bilmesi,
 • Temel bilgisayar becerilerine sahip olması beklenir.

* Okullarında devam zorunluluğu olan öğrenci stajyer adayları için çalışma saati sabit kalmak kaydıyla gün sayısında değişiklik yapılabilir.