Hakikat Komisyonları Raporu Çıktı!

Yılı: 2014
Orijinal Adı: Hakikat Komisyonları
Derleyen: Murat Çelikkan
Çeviri: Richard Dikbaş
Kaynak: Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

Hakikat_Komisyonlari_kapak-ufak

Raporu indirmek için tıklayınız.

“Hakikat Komisyonları” raporu, etkili bir hakikat komisyonu yaratmanın bileşenlerine ve dünyadaki hakikat komisyonu deneyimlerine odaklanıyor. Raporun birinci bölümü geçiş dönemi adaleti konusunda uzun süredir farklı ülkelerdeki çalışmalarıyla bilinen New York merkezli Uluslararası Geçiş Dönemi Adaleti Merkezi (International Center for Transitional Justice – ICTJ) tarafından yayımlanmış Hakikatin Peşinde: Etkili bir Hakikat Komisyonu Yaratmanın Bileşenleri (Truth Seeking: Elements of Creating an Effective Truth Commission) adlı yayının çevirisi. Bu bölümde hakikat komisyonlarının yasal yetkisi, meşruiyet ve bağımsızlık ölçütleri, kuruluş aşaması, çalışma ilkeleri, örgütsel yapısı, iletişim yöntemleri vb. çeşitli boyutları, başarılı bir hakikat komisyonunun sahip olması gereken nitelikler çerçevesinde tartışılıyor.

Raporun ikinci bölümü ise Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin çeşitli kaynaklardan yararlanarak 10 hakikat komisyonu (Arjantin, Şili, El Salvador, Güney Afrika Cumhuriyeti, Guatemala, Sierra Leone, Doğu Timor, Peru, Fas, Brezilya), 1 bölgesel hakikat komisyonu (Eski Yugoslayva Bölgesi) ve 2 tarihsel uzlaşma komisyonu (Amerika Birleşik Devletleri ve İrlanda) deneyimine dair hazırladığı derlemeden oluşuyor. Bu bölümde, bir yandan her ülkeye dair siyasi arka bilgisi ve her deneyimi özgül kılan faktörler sıralanırken, diğer yandan komisyonların amaçları, yetki alanları, görevleri, yapıları, işleyişleri, faaliyetleri ve nihai raporları daha teknik düzeyde anlatılıyor.

Raporun, Türkiye’de barış süreci bağlamında hakikat komisyonları üzerine yürütülen tartışmalara katkıda bulunacağını umuyoruz.