Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
18.12.2017

Yekvücut internet sitesine yönelik tekzip metni

<< TÜM HABERLER

Yekvücut sitesinde 29 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmış olan ‘Özel Haber: Osman Kavala’nın Sivil Şebekesi’ başlıklı yazının ilgili siteden kaldırılması ve yerine düzeltme metnimizin yayınlanması talebiyle, Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği’ne yönelik hazırladığımız tekzip metnini kamuoyunun dikkatine sunarız.

Açıklama 

29.09.2017 tarihinde http://yekvucut.com/teftis/ozel-haber-osman-kavalanin-sivil-sebekesi/ URL adresinde “Özel Haber: Osman Kavala’nın Sivil Şebekesi” başlıklı bir yazının yayınlanmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Anılan internet sitesinin içerik sağlayıcısı başta olmak üzere yasal olarak ana sayfadan doğrudan ulaşılması zorunlu olan bilgilere, bu konudaki yasal düzenlemelere aykırı olarak ana sayfadan doğrudan ulaşılamamaktadır. Sitede belirtilen “Yekvücut bir Boğaziçi Küresel Projesidir” ibaresinden www.yekvucut.com internet sitesinin içerik sağlayıcısının Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle muhatap içerik sağlayıcı işbu derneğin başkanı – dernek faaliyetlerinin, organlarının sorumlu muhatap kişisi olarak  – gösterilmiştir. (EK)

http://yekvucut.com/teftis/ozel-haber-osman-kavalanin-sivil-sebekesi/  URL adresinde yayınlamış olduğunuz “Özel Haber: Osman Kavala’nın Sivil Şebekesi” başlıklı yazı aşağıda belirtilen nedenlerle hukuka aykırıdır:

  • Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır.
  • Karalayıcı ve hedef gösterici nitelikteki bu iddialar müvekkilim Hafıza Merkezi’nin, çalışanlarının, yöneticilerinin ve destekçilerinin saygınlığını ağır bir şekilde sarsmakta, kriminalize etmektedir. Müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmektedir.

Gerek Anayasa madde 32. gerekse, Basın Meslek İlkeleri – “yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı” ilkesi –  ve yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilim hakkındaki gerçek dışı ve kişilik haklarını ağır şekilde ihlal eden bu yazı nedeniyle, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un “İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkı” başlıklı 9. maddesi uyarınca sunduğum cevap ve düzeltme yazısının başlık ve metnine hiçbir değişiklik yapılmadan ve yoruma açıklık vermeyecek şekilde aynen ve tamamen, cevap ve düzeltmeyi gerektiren yazının yayınlandığı sayfada eş büyüklükte ve eş karakterde harflerle yayınlanmasını, aksi halde ilgili mevzuat gereği yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı, bütün masrafların tarafınıza yükleneceğini vekâleten ihtar ederim. 27.11.2017

Cevap ve Düzeltme İsteyen Vekili
Av. Yasemin Zeytinoğlu


Cevap ve Düzeltme Metni

29.09.2017 tarihinde Yekvücut internet sitesi eliyle http://yekvucut.com/teftis/ozel-haber-osman-kavalanin-sivil-sebekesi/ URL adresinde yayınlamış olduğunuz “Özel Haber: Osman Kavala’nın Sivil Şebekesi” başlıklı yazı hukuka aykırıdır. Söz konusu yazıda, Müvekkilim Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Derneği Danışma Kurulu üyesi olan Osman Kavala’nın sivil toplum alanında yürüttüğü çeşitli faaliyetlerin yanı sıra Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nden de bahsedilmektedir. Yazının “Hafızası PKK lehine çalışan merkez – Hakikat Adalet Hafıza Merkezi” başlığı tamamıyla gerçek dışı, karalayıcı ve hedef gösterici mahiyettedir. Hafıza Merkezi’nin çalışanlarının, yöneticilerinin ve destekçilerinin saygınlığını ağır bir şekilde sarsmakta ve itibarsızlaştırmakta, Merkezin bir bütün olarak çalışanlarını, yöneticilerini, destekçilerini, çalışma ve ürünlerini kriminalize eden ağır ithamlar iddia edilerek kamuoyuna yalan ve yanlış bilgi verilmektedir.

Basın özgürlüğü bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüşleri iletme özgürlüğü ise diğer yönüyle halkın bu bilgi ve görüşleri alma hakkıdır. Ancak söz konusu yazı bakımından basın özgürlüğünden yahut haber alma hakkından bahsetmek mümkün değildir. Çünkü ne yazık ki bu yazı, gerçek dışıdır ve kamuoyunun yararına yahut bilgisine konu teşkil edebilecek nitelikte değildir. Temelden yoksun, ispata muhtaç ve muğlak ifadelerle kamuoyunu yanıltma ve Hafıza Merkezi’nin itibarını ağır bir şekilde sarsma amacı gütmektedir.

Söz konusu yazıda, Hafıza Merkezi’nin birçok çalışmasından biri olan veri tabanı özel olarak hedef alınmaktadır. Hafıza Merkezi’nin zorla kaybedilenleri belgelerken hangi tanıma dayandığı, hangi kriterleri esas aldığı açıktır. Veri tabanında (www.zorlakaybedilenler.org) sarih biçimde belirtilmektedir. Merkez, bu alanda çalışan pek çok uluslararası hak örgütünün yaptığı gibi, Birleşmiş Milletler Herkesin Zorla Kaybetmelere Karşı Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin tanımını esas alır; buna göre zorla kaybetme “(…) devlet görevlilerinin ya da devletin yetkilendirmesi, desteği veya göz yummasıyla hareket eden kişilerin ya da kişi gruplarının gözaltına alma, tutuklama, kaçırma ya da diğer herhangi bir biçimde özgürlükten yoksun bırakması ve bu durumdaki bir kimseyi, özgürlükten yoksun bırakmayı kabul etmenin reddedilmesi veya kaybedilen kişinin akıbetinin ya da nerede olduğunun gizlenmesiyle, hukukun koruması dışına çıkarması” olarak tanımlanmaktadır. Kamuya açık olan veri tabanı, her kaybedilen bakımından şüpheli yahut sorumluları; hem kayıp yakınlarının anlatımlarını hem de müşteki ifadeleri, iddianameler gibi hukuki belgeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gibi uluslararası hukuk belgelerini kaynak göstererek derlemektedir.

Müvekkilim, Türkiye Cumhuriyeti hukuk düzeninin öngördüğü şekilde, ağır cezayı gerektiren suçlar kapsamında, zorla kaybedilen yurttaşlarını, uluslararası bilimsel standartlara uygun biçimde belgelemekte, onların yakınlarının hakikat ve adalet mücadelesine destek olmakta ve insan hakları ihlalleri bakımından cezasızlık zırhının kırılması için hukuki veri üreterek önemli bir demokratik birikim oluşturmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de ağır insan hakkı ihlalleri üzerine çalışma yapan, bu ihlalleri belgeleyen, ihlallere uğramış kişilerin hukuki süreçlerinde onlara destek olma mücadelesi veren pek çok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır ve Hafıza Merkezi bunlardan biri olarak insan hakları mücadelesi birikimine ve Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sunmaktadır. Bu birikimi “Hafızası PKK lehine çalışan merkez” tanımıyla kriminalize etmek, karalayan, hedef gösteren suçlamalarla itham etmek hukuken, etik ve politik olarak kabul edilemez. Böylesi bir yayın, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak bir yana dursun ancak ve ancak halkı kin ve nefrete teşvik maksatlı olabilir ve içinden geçtiğimiz böylesi bir dönemde bu yanlışın derhal düzeltilmesi gerekliliği ortadadır.

Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’nin aksine, müvekkilimin tüm etkinlikleri, ekibi, danışma kurulu, ürünleri, faaliyet raporları, bütçesi, destekçileri ve finansal kaynakları Hafıza Merkezi’nin sitesinden, şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterlerine uygun biçimde, açıkça görülebilir.

Söz konusu yazının esas olarak hedef aldığı Osman Kavala, alanında uzman diğer üyeler gibi Hafıza Merkezi’nin Danışma Kurulu üyelerinden biridir. Danışma Kurulu üyesi olarak müvekkil Hafıza Merkezi’nin çalışmalarına değerli katkıları olmuş ve müvekkilin kendisinin Danışma Kurulu üyesi olmasından gurur duymaktadır.

Netice itibariyle, yekvucut.com internet sitesi eliyle yapılan kriminalize edici yayın, etkin bir demokrasi için vazgeçilmez olan sivil toplum faaliyetlerini itibarsızlaştırmak ve etkisizleştirmek amacına yöneliktir.

Cevap düzeltme konusu yazının derhal yayından kaldırılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerden dolayı müvekkilim adına kişilik haklarının ihlalinden ve hukuka aykırı her türlü saldırıdan dolayı yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi