Cezasızlık Nedir? #90larlaYÜZLEŞMEKiçin Kayıp Yakınlarından Dinleyin!

Cezasızlık meselesi bizce hukuki ve siyasi boyutlarının yan sıra, mağdurların yaşadıkları perspektifinden de kavranması gereken bir süreç. 90’lı yıllar ile yüzleşileceği beklentisi yaratan az sayıdaki yüzleşme davalarında sanıklar teker teker aklanırken belki de hukuki argümanların ötesinde konunun bu boyutu daha fazla ön plana çıkarılmalı.

#90larlaYÜZLEŞMEKiçin yaşanmış insanlık suçlarını ve devletin zorla kaybetme politikasını bu boyutuyla anlamak ve aktarmak amacıyla derlediğimiz video çalışmasında Haziran 2012 ve Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul, Diyarbakır, Batman, Cizre, İdil, Güçlükonak, Silopi, Uludere, Şırnak Merkez, Mardin Merkez, Midyat, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Dargeçit ve Nusaybin’de kayıp yakınlarıyla yaptığımız görüşmelerden kesitler bulacaksınız. Videoda yakınları zorla kaybedilenler, adalet kurumları nezdinde yaşadıkları yok sayılmayı ve buna karşın ısrarlı arayışlarını anlatıyorlar.


Barışa Doğru: #90larlaYÜZLEŞMEKiçin Taleplerimiz

Yargılamalar ve Adalet TalepleriHafıza Merkezi olarak #90larlaYÜZLEŞMEKiçin taleplerimizi 5 temel başlık altında gruplandırıyoruz:

1. Yargılamalar ve Adaletin Tesisi,

2. Hakikat Arayışı ve Hakikat Komisyonları,

3. Hafızalaştırma Çalışmaları,

4. Tazminat Programları,

5. Yapısal Reformlar.

 

Bunların arasında, cezasızlığın sona ermesi adına Yargılamalar ve Adaletin Tesisi başlığı altında dile getirdiğimiz temel taleplerimiz şunlardır:

1990’lı yıllarda işlenen insanlığa karşı suçlar başta olmak üzere, Kürt meselesi ekseninde yaşanan çatışmalı dönemde tarafların işlediği ağır ve sistematik insan hakkı ihlallerinin açığa çıkarılması ve faillerin yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması; Türkiye’de gerçek bir demokratikleşme yaşanması ve barış sürecinin derinleşmesi için suç işleyen devlet görevlileri açısından cezasızlığa yol açan, i) zamanaşımı problemi, ii) devlet sırrı yasası, iii) failin yargılanması için izin sistemi, iv) delillerin ve tanıklıkların dikkate alınmaması, v) etkin soruşturma ve kovuşturma yapılmaması gibi engellerin kaldırılması,

12 Eylül askeri darbesini takiben işlenen, Kürt meselesindeki çatışmalı dönemde ağırlaşarak ve yaygınlaşarak devam eden ağır ve sistematik insan hakkı ihlallerine ilişkin yargılamaları yapmak üzere, uzmanlaşmış, uluslararası ilgili mevzuata ve mahkeme içtihatlarına hakim ihtisas mahkemelerinin oluşturulması.

  • Taleplerimizin tamamı için tıklayın.
  • Taleplerimize dair infografik ve stickerlar için tıklayın.

sticker-görseli