Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
11.09.2013

Geçmişle Yüzleşme Konulu Gençlik Projelerini Destekliyoruz

<< TÜM HABERLER
 • Hakkında
 • Neden?
 • Seçilen projeler nasıl desteklenecek?
 • Kimler başvurabilir?
 • Projelerin kapsamı nedir?
 • Sorular, kafa karışıklıkları

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi olarak gençlerin gerçekleştireceği geçmişle yüzleşme konulu projelere destek veriyoruz.

Geçmişte yaşanan kitlesel ve sistematik insan hakları ihlallerini topluma anlatmak ve tarihsel adaletsizliklere karşı mücadele etmek isteyen gençleri Geçmişten Öğrenmek, Bugünü Değiştirmek Programı’na başvurmaya çağırıyoruz.

Proje başvuruları için son tarih 21 Ekim 2013.


Hakkında

Geçmişten Öğrenmek, Bugünü Değiştirmek Gençlik Projeleri Destek Programı” geçmişte yaşanan ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri hakkındaki hakikatlerin toplumun farklı kesimleri tarafından öğrenilmesine katkı sağlayan gençlik projelerini desteklemeyi hedefliyor.

Gençler, geçmişteki devlet suçlarıyla ilgili hakikatleri ve/veya mağdurların taleplerini anlatan, barışçıl, kar amacı gütmeyen, uygulanabilir, çoğaltılabilir ve mümkün olduğunca tabana (grassroots) ulaşan projelerle programa başvuru yapabilir.

Program kapsamında seçilen projelerin ekiplerine bir eğitim verilecek ve proje giderleri için bir maddi destek sağlanacak.

Programdan destek almak isteyen 2-4 kişilik gençlik gruplarının projelerini başvuru formu aracılığıyla 21 Ekim 2013 saat 17.00’ye kadar genclik@hafiza-merkezi.org adresine göndermeleri gerekiyor.

Neden?

Türkiye’de devlet kaynaklı şiddetle hesaplaşılması demokratikleşme ve toplumsal adaletin tesis edilmesi açısından zorunlu. Devlet görevlileri tarafından zorla kaybetmeler, zorla yerinden etme, katliamlar ve gözaltında tecavüz gibi birçok ağır suç işlendi. Bu suçlar, darbe süreçleri ve savaşın yoğunlaştığı süreçlerde artsa bile bir süreklilik arz ediyor. Süreklilik arz eden bir başka gerçek de suç işleyen devlet görevlilerinin cezalandırılmaması. Cezasızlık hükümetlerin, bürokrasinin, askeri yetkililerin ve adli kurumların ve bazen medyanın işbirliği ile sağlanıyor. Toplumun önemli bir kesimi ise bu suçları görmedi, duymadı ya da bildiklerine duyarsız kaldı.

Toplumun geçmişte yaşanan adaletsizlikler hakkındaki hakikatleri alternatif kaynaklardan öğrenmesi çok önemli. Geçmişten Öğrenmek, Bugünü Değiştirmek Programı gençlerin çok boyutlu insanlık suçları hakkında bilgi ve duyarlılıklarının gelişmesine ve onların geçmişle yüzleşme çabalarına katılımına önem veriyor. Çünkü gençler yetişkinlere göre değişime daha açık ve yapısal adaletsizliklerin devam etmesinin önüne geçmeleri mümkün. Toplumun geçmişe ilişkin hakikatleri öğrenmesini sağlayacak yaratıcı fikirleri var. Toplumun demokratikleşmesinin ancak gençlerin aktif katılımı ile mümkün olacağını düşünüyoruz.

Seçilen projeler nasıl desteklenecek?

Elimize ulaşan proje başvuruları arasından Danışma Kurulu tarafından seçilecek olanlara aşağıdaki destekler sağlanacak:

 • Destek Eğitimi: 31 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek eğitim proje gruplarının geçmişle yüzleşme alanıyla ilgili bilgi birikimini arttırmayı ve seçilen projelerin geliştirilmesini hedefliyor.
 • Maddi Destek: Destek eğitiminin ardından uygulanacak 5 projeye 1000-3000 TL arasında maddi destek verilmesi hedefleniyor. Destek miktarı proje içeriklerine göre belirlenecek.
 • İçerik Desteği: Hafıza Merkezi arşivini ve diğer imkânlarını proje gruplarıyla paylaşacak ve grupları uygulama aşamasında destekleyecek.

Kimler başvurabilir?

 • 18 – 25 yaş arasındaki 2 ila 4 kişiden oluşan proje grupları programa başvuru yapabilir.
 • Gençler bir dernek/kulüp/oluşum veya herhangi bir kuruluştan bağımsız bir grup olarak başvurabilirler.
 • Başvurucular destek eğitimine katılabileceklerini ve proje faaliyetlerini Kasım 2013 – Nisan 2014 arasında hayata geçireceklerini taahhüt ederler.
 • Bir proje grubu birden fazla projeyle programa başvuru yapabilir.

Projelerinin kapsamı nedir?

 • Projeler toplumu geçmişte yaşanan sistematik ve kitlesel insan hakları ihlalleri konusunda bilgilendirmeyi hedefler ve Türkiye’de hayata geçer.
 • Proje faaliyetleri 1 Kasım 2013 – 30 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleşir.
 • Projeler gençler tarafından yürütülür ve toplumun çeşitli kesimlerini hedef alabilir. (gençler, çocuklar, medya çalışanları, kadınlar vb.)
 • Projeler sanatsal aktiviteler, seminer ve eğitimler, internet ve sosyal medya tabanlı işler, blog yapımı, mağdurlara yönelik destekler, sokak aktiviteleri vb. gibi faaliyetler içerebilir.
 • Program kapsamında verilecek maddi desteğin sınırlılığını da gözeterek projelerin küçük ölçekli ve gerçekçi olması ve somut bir etkiyi hedeflemesi gerekmektedir.
 • Maddi destek proje giderlerinin tamamını veya bir kısmını karşılamak üzere sağlanabilir. Başvurucular Hafıza Merkezi’nden alacakları maddi desteğin dışında almayı planladıkları ayni ve nakdi destekleri başvuru sırasında belirtirler.
 • Zorla kaybetme temalı projelerin desteklenmesine öncelik verilecektir. (Zorla Kaybetme nedir?)

Sorular, kafa karışıklıkları

 • Her türlü sorunuzu eposta veya telefon yoluyla sorabilirsiniz. Başvuru yapmadan önce aklınıza takılan konularda bizden bilgi almanızı teşvik ediyoruz.

Emrah Gürsel: genclik@hafiza-merkezi.org | T: 0212 2433227

Programa katkılarından dolayı destekçilerimize teşekkür ederiz.

1

2

3