İmgelerle Yaşamak, Tanık ve Kanıt Olarak Fotoğraf: Kosova’nın Kayıp İnsanları

31/01/2015
İlgili dosyayı indir

2009

Haunted by Images, Photography as Witness and Evidence: Kosovo’s Missing Persons

Kathryn Harakal

The Irmgard Coninx Foundation Workshop "Memorials and Museums"

Bu makalede, 2004’ten bu yana Kosova’nın başkenti Priştina’da yer alan çarpıcı bir açık hava sergisi örneği üzerinden savaş sonrası dönemde Kosova’da hafıza, görsel temsil, anıtsallaştırma ve geçiş döneminde adalet meseleleri ele alınmaktadır. Kosova’nın kadın, erkek, genç, yaşlı “kayıplarının” fotoğraflarından oluşan sergi, sanat ile belgeleme, protesto ile anıtsallaştırma, yas ile eğitim arasındaki ayrımları ortadan kaldırır niteliktedir. Daha da önemlisi, geçmiş ile bugün, ölen ile kalan arasında simgesel bağ kurmayı başaran ve tanıklardan gelecek kuşaklara bilgi aktarımını teşvik eden düşündürücü bir görsel travma temsilidir.