Sessiz Kalma: Hak Savunucularına Yönelik Yıldırma Politikaları 2015-2021

10/05/2022
İlgili dosyayı indir

2022

Banu Tuna, Emel Ataktürk Sevimli, Esra Kılıç, Melis Gebeş, Özlem Zıngıl

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

Temel hak ve özgürlüklere son derece keyfî biçimde müdahale edildiği bu döneme, siyasetçiler, medya ve basın mensupları, akademisyenler, sendikacılar, meslek grupları, sivil toplum kuruluşları, aktivistler, hak savunucuları gibi hükümet politikalarına karşı ses çıkaran farklı öznelerin hedef alındığı düşmanca bir tutum damgasını vuruyor. Asıl amacı muhalif sesleri susturmak olan müdahaleler, sivil toplumun faaliyetlerini sekteye uğratacak yeni yasalar çıkarmaktan, yürürlükteki mevzuatı kötü niyetli bir biçimde uygulamaya, idari ve yargısal yetkileri suistimal etmeye ve medya organlarını kontrol altına alıp asılsız haberler yapmaya varan zengin bir repertuarı içeriyor.

Türkiye’de hak savunucularının çalışmalarını engelleme amacı taşıyan müdahalelerin bir panoramasını çizen bu rapor, sorunları tespit etmek ve bunlara karşı hayata geçirilebilecek yenilikçi ve yaratıcı direniş stratejilerinin saptanmasına vesile olmak niyetiyle hazırlandı.

Raporu indirmek için tıklayınız.