Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
<< TÜM PROJELER

Türkiye’de İnsan Hakları Savunucularının Rolü ve Korunmasının Güçlendirilmesi

Başlangıç Tarihi: 01.01.2019

Bitiş Tarihi: Devam Ediyor

Web Sayfası: https://www.sessizkalma.org/

Hedef 

Bu program faaliyetleri aracılığıyla öncelikle Türkiye’de risk altında çalışmalarını sürdüren hak savunucularının karşı karşıya kaldığı yargılama ve soruşturmaları, insan hakları kurumlarının uğradığı baskıları görünür kılmayı, alana ilişkin güncel bilginin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. 

Gerekçe 

Türkiye’de demokratik değerlerin ve insan hakları mücadelesinin zeminini oluşturan sivil alanın daralması çalışmalarımızın odağını etkileyen önemli bir etken oldu. 2015 yılında çözüm sürecinin son bulmasının ardından şiddetli bir çatışma sürecine girildi. 2016 yılında başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ertesinde ilan edilen olağanüstü hal tüm muhalif kesimleri sindirmek için araçsallaştırıldı. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi (Hafıza Merkezi), yaşanan bu gelişmelerin getirdiği güncel ihtiyaçlara cevap verebilmek için izleme ve belgeleme faaliyetlerine yakın tarihli ağır insan hakları ihlallerini de ekledi. Bu çerçevede, çeşitli biçimlerde baskı altına alınan hak örgütleri ve hak savunucularının desteklenmesine yönelik yürüttüğü faaliyetlerini yeni bir alan olarak tarif etmeye başladı. 

Dünyada giderek yaygınlaşan şekliyle otoriterleşme eğilimi gösteren ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, sivil alanın daralmasını her zamankinden çok konuşur olduk. Bu olgunun Türkiye’deki yansımaları bir bütün olarak sivil toplum çalışmalarının ve özelde de insan hakları mücadelesinin kriminalize edilmesi; ifade, örgütlenme ve barışçıl toplantı özgürlüğünün kısıtlanması; insan hakları savunucularının çeşitli şekillerde yargısal veya yönetsel tacize uğraması, haklarında hedef gösterici kampanyalar yapılması ve yalan haberlere yer verilmesi olarak gözleniyor. 

Faaliyetler 

Sessiz Kalma projesi, hak savunucularının çalışmaları nedeniyle hedef haline getirildiği böylesi bir ortamdan hareketle, 2018 yılında, insan hakları alanında çalışan üç kurum; Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hafıza Merkezi ve Hollanda Helsinki Komitesi tarafından, Türkiye’de hak savunucularının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla başlatıldı. Çalışmalarımızı, Hafıza Merkezi olarak 2021’den itibaren İsveç Başkonsolosluğu ve ProtectDefenders EU desteğiyle yürüttük. 2022’de ise İsveç Başkonsolosluğu ile yola devam ediyoruz. 

1. İzleme ve yaygınlaştırma 

Türkiye’de İnsan Hakları Savunucularının Rolü ve Korunmasının Güçlendirilmesi programı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların bir ürünü https://www.sessizkalma.org web sitesi. Bu web sitesi aracılığıyla öncelikle Türkiye’de risk altında çalışmalarını sürdüren insan hakları savunucularının karşı karşıya kaldığı yargılama ve soruşturmaları, insan hakları kurumlarının uğradığı baskıları görünür kılmayı, alana ilişkin güncel bilginin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. 

2. Yayınlar 

Hak Savunucularına Yönelik Yıldırma Politikaları 2015-2021: Bu rapor, Sessiz Kalma web sitesinde profillerine yer verdiğimiz risk altındaki hak savunucularının son yıllarda maruz kaldıkları idari ve yargısal engellemeler ile medya karalamalarına dair bir analiz sunuyor. 

Çünkü Umurumuzda: 11 Sivil Toplum Başarısı: Gazeteci Gökçer Tahincioğlu’nun kaleme aldığı bu derleme yayını, çeşitli hak alanlarından başarı hikâyelerini mücadelenin tanıklarından aktarıyor. 

3. Dayanışma 

Çalışmamızın bir başka boyutu hak örgütleri arasındaki haberleşme, dayanışma ve ortak iş yapma süreçlerinin desteklenmesi. Bu çerçevede, sivil toplum ve insan haklarına yönelik baskılar karşısında beraber hareket edebilmek amacıyla 2019 yılında bir koordinasyon ağı olarak kurulan İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nın aktif bir parçasıyız.