Haklara Destek – I

09/05/2022

Başlama tarihi

01-02-2019

Bitiş tarihi

01-01-2022

Çalışma alanı

Kapasite Geliştirme

Web sayfası

https://www.haklaradestek.org/

Hedef

Haklara Destek I’in hedefi, insan hakları ve katılımcı demokrasinin gelişmesine katkı sağlayarak hak temelli faaliyetler gösteren örgütlere hibe ve kapasite gelişim desteği sağlamak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansmanı ile Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafıza Merkezi) ve Heinrich Böll Stiftung (HBS) ortaklığında oluşturduğumuz “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının Artırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” programı tamamlandı.

Detaylı bilgilere haklaradestek.org sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Gerekçe

İçinden geçtiğimiz bu süreçte, başta insan hakları olmak üzere hak mücadelesini sürdüren örgütlerle dayanışmak ve demokratik alanın genişletilmesine katkı sağlamak için Haklara Destek Programı’nı başlattık. Türkiye’de özellikle hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik artan kısıtlamalar ve denetimlerle beraber sivil alanda bir daralma yaşıyoruz. Sivil toplum örgütlerini engelleme faaliyetlerinin ve cezalandırmaların yanı sıra yüzlerce hak savunucusu çeşitli adli ve idari baskılarla karşı karşıya kalıyor. Bu süreçten nasibini en çok kırılgan gruplarla çalışan küçük ölçekli örgütler alıyor.  

Faaliyetler

Program doğrultusunda Temmuz 2020 – Haziran 2021 tarihleri arasında 48 küçük ve orta ölçekli hak temelli  çalışan örgüte hibe ve kapasite gelişim desteği sağladık. Kapasite gelişim desteği kapsamında, yararlanıcı kurumlara birebir destek vermeleri için rehber ekibi kurduk. Rehberlerin kolaylaştırıcılığında 12 ayrı konuda kurumsal gelişim desteği sağlayacak mekanizmaları oluşturduk. 

Haklara Destek Programının ilk etabı 18-19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Kapanış Toplantısı ile sona erdi. Bu programın en önemli çıktısı da yararlanıcı örgütlerin destekleri ile hazırlanan Eylem Ertürk’ün editörlüğünü yaptığı Türkiye’de Daralan Demokratik Alan ve Covid-19 Salgını 2020-2021 Raporu oldu. 

1. Atölye Çalışmaları

Haziran 2020 – Temmuz 2021 arasında 48 örgütün tamamının davet edildiği bir dizi atölye çalışması düzenlendi ve bu çalışmalar için çeşitli kaynaklar oluşturuldu.

 • Finansal Sürdürülebilirlik Atölyesi
 • Stratejik Planlama Atölyesi
 • Genel Savunuculuk Atölyesi
 • Kanıta Dayalı Savunuculuk Atölyesi: Veri-Bilgi-Kanıt İlişkisi
 • Dijital Savunuculuk / Aktivizm Atölyesi
 • Finansal Yönetim Atölyesi
 • Proje Tasarlama ve Uygulama Atölyesi
 • Örgütün Etkisini Ölçme ve Yönetme Atölyesi
 • Gönüllülerle Çalışma Atölyesi
 • Kampanya Atölyesi
 • İzleme Atölyesi 

2. Kaynaklar

Haklara Destek I için hazırlanan kaynaklara buradan ulaşabilirsiniz. 

3. Kapanış Toplantısı

Haklara Destek I kapsamında destek alan kurumların temsilcileri 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen kapanış toplantısında program ekibiyle bir araya geldi. Program boyunca devam eden pandemi nedeniyle yüz yüze gerçekleşen ilk ve tek toplantıya 9 kurumun temsilcileri tamamen çevrimiçi katılırken, 39 kurumdan temsilci fiziksel olarak buluştu.

Kapanış toplantısına dair detayları ve programı buradan inceleyebilirsiniz.