48 Hak Örgütü Perspektifinden Türkiyede Daralan Demokratik Alan ve COVID-19 Salgını

18/04/2022
İlgili dosyayı indir

2022

Eylem Ertürk

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Bu rapor, Haklara Destek Programı* dahilinde örgütlerin kapasite gelişim sürecini takip eden proje ekibinin ve rehberlerin gözlem raporlarıyla sivil toplum örgütü temsilcilerinin daralan demokratik sivil alan ile COVID-19 sorunlarına dair ürettikleri çözüm önerilerini bir araya getirdi. Raporda; özellikle son iki yılda salgınla beraber sivil toplum örgütlerini giderek daha fazla etkileyen kısıtlamalar, bu kısıtlamaların çalışma alanına ve hedef kitlelere etkilerine, katılımcı örgütlerin deneyimlerine ve yereldeki perspektiflere dayanarak ele alındı. Sivil toplum örgütlerinin somut ve güncel deneyimlerine dayanan bu raporun, daralan sivil alanın genişletilmesi için işbirliği ve dayanışma olanaklarını artırmaya katkıda bulunmasını umuyoruz.


* Haklara Destek Programı, “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının  Artırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” hibe programı kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansmanıyla Hafıza Merkezi ve Heinrich Böll Stiftung ortaklığında yürütüldü. Türkiye’de hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin insan hakları  ve demokrasinin gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunma kapasitelerini arttırmayı amaçlayan programın ilk destek ayağı 2020-2021’de yürütüldü.

Raporu indirmek için tıklayınız.