Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
<< TÜM PROJELER

Bakım Odaklı İş Yerleri

Başlangıç Tarihi: 01.03.2022

Bitiş Tarihi: 31.12.2023

Web Sayfası: https://caringworkspaces.org/

Bakım Odaklı İş Yerleri, çalışma alanlarımızı toplumsal cinsiyet+ perspektifini önceleyerek daha kapsayıcı, çoğulcu, bakım odaklı ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir proje. 

Hedef 

Amacımız, iş yaşamındaki pratikleri kaçınılmaz ve derin bir şekilde dönüştüren COVID-19 salgını sonrası bu dönüşümde bakım sorumluluklarımızın eşit, kapsayıcı ve çalışanların esenliğini gözetecek şekilde ele alınmasına ön ayak olmak.

Gerekçe 

Sosyal fayda ve insan hakları alanlarında çalışan sivil toplum çalışanları ve gönüllüleri olarak önemli derecede strese ve güvencesiz çalışma koşullarına maruz kalmamıza rağmen çalışan hakları, ruh sağlıkları ve iyilik halleri hakkında konuşmakta zorlanıyoruz. Bu durum COVID-19 salgını sürecinde daha da derinleşti. Evden çalıştığımız süre boyunca hayatımızın ücretli ve ücretsiz alanları arasındaki sınır belirsizleşti ve bu durum özellikle evden çalışan ebeveynler üzerindeki baskıyı artırdı. Halihazırda var olan ama COVID-19 sürecinde kendisini daha da gösteren belirsiz çalışma saatleri ile sadece mekansal değil, zamansal olarak da "her an çalışmaya müsait" olması beklenen, performans kaygısı yaşayan çalışanlar psikolojik olarak süreçten etkilendi.

Bu süreçte tüm bunlara karşı bakım odaklılık tartışmaları ve sorgulamaları ise hız kazandı ve bize bu konuda yeni pratikler geliştirmek için imkan sağladı. Bakım Odaklı İş Yerleri projesi ile bu zorluklara yanıt vermeyi ve çalışanlar için kapsayıcılığı, çeşitliliği ve bakımı teşvik eden bir iş yeri pratiği geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Faaliyetler 

Proje öncelikli olarak sivil toplum ve sosyal fayda alanlarında değişimi hedefliyor. Bu kapsamda; 

  • Türkiye ve Avrupa’daki bakım odaklılık konusunda iyi örnek teşkil eden kurumlar ile birlikte kurum pratikleri araştırıldı

  • Kurumların kendilerini değerlendirebilecekleri bir kontrol listesi hazırlandı

  • İyi örneklerin kamuoyu ile paylaşıldığı, bu örneklerin görünürlüklerini arttırmak amacıyla oylamaya açıldığı ve kazananın ödüllendirildiği bir kampanya yürütüldü

RESISTIRÉ adlı araştırma programının bir pilot çalışması olan projenin faaliyetleri 2022 yılının sonunda tamamlandı. RESISTIRÉ, COVID-19 salgınının yarattığı toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerle karşı politika önerileri geliştirmeyi hedefleyen Avrupa çapında bir konsorsiyum. 

* RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies - salgınlar karşısında beraber yaratarak kapsayıcı eşitlik stratejileri geliştirmek. 

Proje ile ilgili tüm detaylar için proje websitesini ziyaret edebilirsiniz