Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
15.06.2022

Panel: Çatışmalı ve Bölünmüş Kentlerde Hafıza ve Mekan

<< TÜM HABERLER

Hafıza Merkezi olarak dünyada ve Türkiye’de hakikat arayışı, ırkçılık, adalet talebi ve toplumsal barışa dair farklı deneyim ile yaklaşımları konuşacağımız bir panel serisine başladık. Serinin dördüncü paneli 21 Haziran Salı günü Çatışmalı ve Bölünmüş Kentlerde Hafıza ve Mekan başlığıyla çevrimiçi olarak düzenlenecek. 

Diyarbakır Suriçi ve Lefkoşa üzerinden çatışmaların kentlerin tarihi dokusuna ve hafızasına etkilerini konuşacağımız bu panelde, bu iki kente yapılan mekansal müdahaleleri ve geçirmiş oldukları sosyal ve kültürel dönüşümleri ele alacağız. Suriçi ile Lefkoşa’da uygulanan devlet politikalarının yanı sıra, kent sakinlerinin yaşadıkları hak ihlallerini ve bu dönüşümün politik ve sınıfsal etkilerini de ele alacağız. Panelde aynı zamanda iki kentin ve mekanlarının hafızasını korumak adına yürütülen çalışmaları, bu çalışmalarda bir mücadele alanı olarak sanatın işlevsel yönünü de konuşma fırsatı bulacağız.

Tarih: 21 Haziran Salı – 17.00 

Konuşmacılar: 

  • Dilan Kaya
  • Nihal Soğancı

Moderatör: Veli Aksoy

Panele kayıt olmak için tıklayın.

Bağlam

Türkiye’de yeni bir barış sürecinin doğması ihtimalinin uzak göründüğü bugünlerde, bir yandan da geçmişle yüzleşme siyasi alanda yeniden tartışılmaya başlandı. Bu çatlağın sesini çoğaltmak amacıyla planladığımız beş oturumda hak mücadelesi alanında köklü bir birikime sahip sivil toplum örgütleri ile eleştirel araştırmacıların çalışmalarını görünür kılarak toplumsal hafıza, ırkçılık ve yüzleşme gibi meseleleri daha geniş bir kesimle birlikte tartışmayı amaçlıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de hakikat arayışı, ırkçılık, toplumsal barış ve adaletin hem cezalandırıcı hem de onarıcı mekanizmaları ile ilgili farklı yaklaşımlara yeni bir alan açacağımızı ümit ediyoruz.

Panel temaları, Hafıza Merkezi’nin ana çalışma alanlarını yansıtmakla birlikte, Türkiye’de barış inşasına yönelik çalışmaların yapısal unsurlarını teorik ve pratik bağlamlarda tartışmayı mümkün kılacak şekilde seçildi.

Hafıza Merkezi, kurulduğu 2011 yılından beri geçmişle yüzleşme, cezasızlık ve barış alanlarında araştırma ve savunuculuk yürütüyor. Hakikatlerin ortaya çıkarılması için yaşanan yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde belgelenmesi, raporlanması ve hafızalaştırılması için çabalarımız, aynı zamanda güncel siyasal ve toplumsal barış tartışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. 

Proje hakkında

Panel serisi, Hafıza Merkezi’nin Olof Palme International Center ve İsveç Genç Sosyal Demokrat Birliği (SSU) ile işbirliği içinde yürüttüğü Türkiye’de Barış Savunuculuğunu Güçlendirmek projesi kapsamında düzenlenmektedir. Proje kapsamında Türkiye’deki sivil toplumun yeni bir barış sürecinin yeniden başlaması ve devam etmesi çabalarında daha etkin bir rol alması ve böylece sivil toplumun barış savunuculuğu alanına katkıda bulunmasına yönelik kapasite geliştirme ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 

Proje kapsamında yayımladığımız raporlar: 

  • Cuma Çiçek, Kürt Meselesi ve Siyasi Barış Bağlamında Güç Paylaşımı ve Ademi Merkeziyet (Türkçeİngilizce
  • Nesrin Uçarlar, Türkiye’de Barışçıl Bir Hakikat Arayışı ve Irkçılıkla Yüzleşme (Türkçeİngilizce
  • Yasin Sunca, Küresel Dünyanın Bölgesel Kürt Sorunu: Zihniyetler, Siyasetler, Jeopolitik Dinamikler (Türkçeİngilizce)

Raporların Kürtçe çevirileri de en kısa sürede web sitemizde erişilebilir olacaktır.

Proje hakkında detaylar için tıklayın.

 


 

Konuşmacılar

Dilan Kaya, 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu; 2020 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kültürel miras alanlarında çatışma sonrası yeniden yapılanma konusunda yüksek lisansını tamamladı. Üniversite süresince belgesel sinema ekipleriyle sözlü tarih ve arşiv üzerine çeşitli çalışmalar yürüttü. 2016’dan bu yana Diyarbakır’da çeşitli sivil toplum örgütleriyle kent hafızası, kent hakkı, sözlü tarih ve toplumsal barış süreçlerinde sivil toplum örgütlerinin rolüne dair çalışmalarını sürdürmektedir.

Nihal Soğancı, 2019 yılından beri Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evinde çalışmakta ve Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’nin organizasyonunda aktif olarak görev almaktadır. Aynı zamanda, Atina’daki Panteion Sosyal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi’nde Sosyal Antropoloji alanında doktorasına devam etmektedir. University College London’da (UCL) Uluslararası Kamu Politikası alanında, özellikle uyuşmazlık çözümü ve uzlaşma odaklı yüksek lisans yapmıştır. Lisansını, İngiltere’de ki Surrey Üniversitesi’nde Diller ve Tercümanlık alanında tamamlamıştır. Çalışmalarını çeşitli sempozyum ve konferanslarda yayınlamış ve sunmuş ayrıca kolaj çalıştayları düzenlemiştir.

Önceki oturumlar

“Geçmişi Konuşmaki Barışa Alan Açmak” serisinin önceki oturumlarını izlemek için: