Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
24.11.2022

Panel: Türkiyeli Gençlerin Geçmiş Algısı ve Gelecek Tahayyülü

<< TÜM HABERLER

Hafıza Merkezi olarak dünyada ve Türkiye’de hakikat arayışı, ırkçılık, adalet talebi ve toplumsal barışa dair farklı deneyim ile yaklaşımları konuşacağımız bir panel serisine başladık. Serinin beşinci ve son paneli 30 Kasım Çarşamba günü Türkiyeli Gençlerin Geçmiş Algısı ve Gelecek Tahayyülü başlığıyla çevrimiçi olarak düzenlenecek.

“Nasıl bir gençlik çalışmaları?” sorusuyla yola çıktığımız bu panelde, Türkiye’de çatışmalı sürecin tekrar başlaması ve Barış bildirisini imzalayan akademisyenlerin görevlerinden uzaklaştırılmasıyla birlikte giderek çoraklaşan, Kürt meselesi ve Ermeni soykırımı gibi konular hakkında akademik çalışma ve etkinlik yürütmenin zorlaştığı bir dönemde gençlerin geçmişle kurduğu ilişki ve hakikat arayışının nasıl dönüştüğünü ele alacağız. Farklı hak mücadeleleri yürüten gençlerin deneyimleri üzerinden yeni örgütlenme yöntemlerine ilişkin örneklere bakacağımız panelde aynı zamanda kuşak ve zaman kavramı, gençleri araçsallaştıran “gençlik” tanımlarına karşı gençlerin kendi algı, tanım ve deneyimlerini konuşma fırsatı bulacağız.

Tarih: 30 Kasım Çarşamba – 18.00

Konuşmacılar:

  • Cihan Erdal
  • Derya Fırat
  • Leyla Neyzi

Moderatör: Ece Koçak

Bağlam

Türkiye’de yeni bir barış sürecinin doğması ihtimalinin uzak göründüğü bugünlerde, bir yandan da geçmişle yüzleşme siyasi alanda yeniden tartışılmaya başlandı. Bu çatlağın sesini çoğaltmak amacıyla planladığımız beş oturumda hak mücadelesi alanında köklü bir birikime sahip sivil toplum örgütleri ile eleştirel araştırmacıların çalışmalarını görünür kılarak toplumsal hafıza, ırkçılık ve yüzleşme gibi meseleleri daha geniş bir kesimle birlikte tartışmayı amaçlıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de hakikat arayışı, ırkçılık, toplumsal barış ve adaletin hem cezalandırıcı hem de onarıcı mekanizmaları ile ilgili farklı yaklaşımlara yeni bir alan açacağımızı ümit ediyoruz.

Panel temaları, Hafıza Merkezi’nin ana çalışma alanlarını yansıtmakla birlikte, Türkiye’de barış inşasına yönelik çalışmaların yapısal unsurlarını teorik ve pratik bağlamlarda tartışmayı mümkün kılacak şekilde seçildi.

Hafıza Merkezi, kurulduğu 2011 yılından beri geçmişle yüzleşme, cezasızlık ve barış alanlarında araştırma ve savunuculuk yürütüyor. Hakikatlerin ortaya çıkarılması için yaşanan yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde belgelenmesi, raporlanması ve hafızalaştırılması için çabalarımız, aynı zamanda güncel siyasal ve toplumsal barış tartışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Proje hakkında

Panel serisi, Hafıza Merkezi’nin Olof Palme International Center ve İsveç Genç Sosyal Demokrat Birliği (SSU) ile işbirliği içinde yürüttüğü Türkiye’de Barış Savunuculuğunu Güçlendirmek projesi kapsamında düzenlenmektedir. Proje kapsamında Türkiye’deki sivil toplumun yeni bir barış sürecinin yeniden başlaması ve devam etmesi çabalarında daha etkin bir rol alması ve böylece sivil toplumun barış savunuculuğu alanına katkıda bulunmasına yönelik kapasite geliştirme ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Proje kapsamında yayımladığımız raporlar:

  • Cuma Çiçek, Kürt Meselesi ve Siyasi Barış Bağlamında Güç Paylaşımı ve Ademi Merkeziyet (Türkçe, İngilizce, Kürtçe)
  • Nesrin Uçarlar, Türkiye’de Barışçıl Bir Hakikat Arayışı ve Irkçılıkla Yüzleşme (Türkçe, İngilizce, Kürtçe)
  • Yasin Sunca, Küresel Dünyanın Bölgesel Kürt Sorunu: Zihniyetler, Siyasetler, Jeopolitik Dinamikler (Türkçe, İngilizce, Kürtçe)

Proje hakkında detaylar için tıklayın.

Konuşmacılar

Cihan Erdal, Carleton Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Araştırma alanları arasında toplumsal hareketler, aktivist gençlik kültürleri, gençlik sosyolojisi, kolektif bellek ve zamansallık, neoliberalizm, ve yurttaşlık eğitimi gibi konular yer almaktadır. Erdal’ın devam etmekte olan doktora projesi, 2008’den günümüze Avrupa’da radikal toplumsal değişim için mücadele eden aktivist gençlerin deneyimleri, politik öznellikleri ve tahayyülleri üzerine odaklanmaktadır. Erdal, kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi’nin direktörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda Ottawa merkezli Kentsel Gençlik Araştırmaları Merkezi’nin (Centre for Urban Youth Research) koordinatörüdür.

Derya Fırat, Université de Paris IX Dauphine’de Siyaset Bilimi yüksek lisansını ve École des Hautes Études en Sciences Sociales-Paris’te (EHESS) Sosyoloji yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılında EHESS’te sosyoloji alanında doktora tezini savundu. Kolektif bellek, kültürel üretim alanları, gençlik sosyolojisi, göç sosyolojisi, tarihsel olay ve kuşak ilişkisi, yaşam stilleri konularında çalışan Fırat, Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekânı isimli (Dipnot Yayınları, 2014) bir derleme kitabın editörlüğünü yapmıştır. Teorik Bakış dergisinin “Kapatılma” sayısını hazırlayan Fırat’ın, Cihan Erdal ile birlikte hazırladığı Devrimci bir Pusula: Gezi (Ayrıntı Yayınları, 2017) başlıklı bir derlemesi daha bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Leyla Neyzi, antropolog ve sözlü tarihçi. Glasgow Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Leverhulme Trust Misafir Öğretim Üyesi olan Neyzi, 20 yılı aşkın süre Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nde ders verdi. Neyzi’nin akademik araştırmaları çatışmadan etkilenmiş bölgelerde sözlü tarih, hafıza çalışmaları, Kürt çalışmaları, Türkiye çalışmaları, gençlik kültürü, etnisite çalışmaları ve azınlıklar, şiddet, yerinden edilme ve diaspora üzerine yoğunlaşıyor. Hem İngilizce hem de Türkçe çok sayıda yayına imza atan Neyzi, bugünlerde Türkiye’nin güneydoğusunda yaşayan Kürt gençlerin savaş ve şiddete ilişkin çocukluk hatıralarına odaklanan kişisel hikâyeleri bir araya getirdiği bir kitap üzerinde çalışıyor.

Önceki oturumlar

“Geçmişi Konuşmaki Barışa Alan Açmak” serisinin önceki oturumlarını izlemek için: