Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Hafıza Merkezi olarak dünyada ve Türkiye’de hakikat arayışı, ırkçılık, adalet talebi ve toplumsal barışa dair farklı deneyim ile yaklaşımları konuşacağımız bir panel serisine başladık. Serinin üçüncü paneli 27 Nisan Çarşamba günü Onarıcı Adalet Yaklaşımları başlığıyla çevrimiçi olarak düzenlenecek. 

Farkı adalet arayışı perspektiflerini birlikte düşünmeyi planladığımız bu panelde, adalet arayışının değişen araçlarına (belgeleme, raporlama, saha araştırması, savunuculuk, nöbet tutmak) ve mekânlarına farklı mücadele deneyimleri üzerinden bakacağız. Cezalandırıcı adalet perspektifinde ihlale neden olan fail ile devlet arasında gerçekleşen hesap sorma-hesap verme ilişkisinin sınırlarına değineceğimiz panelde, “Yaşam hakkı ihlalinin veya adil ve sağlıklı bir yaşamı imkansız kılan çevresel tahribatın söz konusu olduğu durumlarda cezalandırıcı adalet arayışı ile yaklaşmak yeterli midir?” sorusundan hareketle onarıcı adalet pratiklerini konuşacağız. 

Tarih: 27 Nisan Çarşamba – 17.00 

Konuşmacılar: 

  • Aslı Odman
  • Duygu Dağ
  • Murat Deha Boduroğlu

Moderatör: Özlem Zıngıl

Bağlam

Türkiye’de yeni bir barış sürecinin doğması ihtimalinin uzak göründüğü bugünlerde, bir yandan da geçmişle yüzleşme siyasi alanda yeniden tartışılmaya başlandı. Bu çatlağın sesini çoğaltmak amacıyla planladığımız beş oturumda hak mücadelesi alanında köklü bir birikime sahip sivil toplum örgütleri ile eleştirel araştırmacıların çalışmalarını görünür kılarak toplumsal hafıza, ırkçılık ve yüzleşme gibi meseleleri daha geniş bir kesimle birlikte tartışmayı amaçlıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de hakikat arayışı, ırkçılık, toplumsal barış ve adaletin hem cezalandırıcı hem de onarıcı mekanizmaları ile ilgili farklı yaklaşımlara yeni bir alan açacağımızı ümit ediyoruz.

Panel temaları, Hafıza Merkezi’nin ana çalışma alanlarını yansıtmakla birlikte, Türkiye’de barış inşasına yönelik çalışmaların yapısal unsurlarını teorik ve pratik bağlamlarda tartışmayı mümkün kılacak şekilde seçildi.

Hafıza Merkezi, kurulduğu 2011 yılından beri geçmişle yüzleşme, cezasızlık ve barış alanlarında araştırma ve savunuculuk yürütüyor. Hakikatlerin ortaya çıkarılması için yaşanan yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde belgelenmesi, raporlanması ve hafızalaştırılması için çabalarımız, aynı zamanda güncel siyasal ve toplumsal barış tartışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. 

Proje hakkında

Panel serisi, Hafıza Merkezi’nin Olof Palme International Center ve İsveç Genç Sosyal Demokrat Birliği (SSU) ile işbirliği içinde yürüttüğü Türkiye’de Barış Savunuculuğunu Güçlendirmek projesi kapsamında düzenlenmektedir. Proje kapsamında Türkiye’deki sivil toplumun yeni bir barış sürecinin yeniden başlaması ve devam etmesi çabalarında daha etkin bir rol alması ve böylece sivil toplumun barış savunuculuğu alanına katkıda bulunmasına yönelik kapasite geliştirme ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 

Proje kapsamında yayımladığımız raporlar:

  • Cuma Çiçek, Kürt Meselesi ve Siyasi Barış Bağlamında Güç Paylaşımı ve Ademi Merkeziyet (Türkçe, İngilizce, Kürtçe)
  • Nesrin Uçarlar, Türkiye’de Barışçıl Bir Hakikat Arayışı ve Irkçılıkla Yüzleşme (Türkçe, İngilizce, Kürtçe)
  • Yasin Sunca, Küresel Dünyanın Bölgesel Kürt Sorunu: Zihniyetler, Siyasetler, Jeopolitik Dinamikler (Türkçe, İngilizce, Kürtçe)

Proje hakkında detaylar için tıklayın.

Konuşmacılar

Aslı Odman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kurucu gönüllüleri arasında yer alıyor. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Viyana’da iktisat ve siyaset bilimleri alanlarında tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Modern Tarih Enstitüsü’nde doktorasını yazıyor. Son dönemde kâr amaçlı üniversite şirketlerine (KAÜŞ) ve gemi inşa sanayi, şantiyeler, dizi setleri, madenler, tarım gibi çalışma mekânlarından hareketle çevre, kent, halk ve işçi sağlığına karşı işlenen şirket ve devlet suçlarına odaklanıyor.

Duygu Dağ, Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Uzun yıllar reklam, mimarlık ve medya sektörlerinde çalıştı. Çocukların ve gençlerin spor yoluyla sosyal güçlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Mekanda Adalet Derneği’nde Çevre Adaleti Programı sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Murat Deha Boduroğlu, serbest avukatlığın yanı sıra 1 Umut Derneği’nin de gönüllü avukatlarından. Uzun yıllardır Büyükada, Festus Okey ve Barış Akademisyenleri gibi ceza davalarını, çevre adaleti ve iş cinayetleriyle ilgili davaları takip ediyor.

Önceki oturumlar

“Geçmişi Konuşmaki Barışa Alan Açmak” serisinin önceki oturumlarını izlemek için: