Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Hafıza Merkezi olarak dünyada ve Türkiye’de hakikat arayışı, ırkçılık, adalet talebi ve toplumsal barışa dair farklı deneyim ile yaklaşımları konuşacağımız bir panel serisine başladık. Serinin ilk paneli 9 Mart Çarşamba günü Irkçılıkla Yüzleşmek başlığıyla çevrimiçi olarak düzenlenecek. Beş oturumdan oluşan serinin ilk panelinde ırkçılığın Türkiye’deki tezahürlerini ve bu ırkçılıkla nasıl yüzleşebileceğimizi konuştuk. Konuşmacılarımız Türkiye’de farklı gruplara yönelen ırkçılığın yapısal temellerini, ırkçılığın gündelik hayattaki izlerini ve ırkçılıkla karşılaşan grupların mücadele yöntemlerini tartışacağız.

Tarih: 9 Mart Çarşamba - 17.00 

Konuşmacılar

  • Nesrin Uçarlar
  • Yıldız Önen (DurDe Platformu)
  • Betsy Penso (Avukat, Avlaremoz yazarı)

Moderatör: Meltem Aslan (Hafıza Merkezi)

Bağlam

Türkiye’de yeni bir barış sürecinin doğması ihtimalinin uzak göründüğü bugünlerde, bir yandan da geçmişle yüzleşme siyasi alanda yeniden tartışılmaya başlandı. Bu çatlağın sesini çoğaltmak amacıyla planladığımız beş oturumda hak mücadelesi alanında köklü bir birikime sahip sivil toplum örgütleri ile eleştirel araştırmacıların çalışmalarını görünür kılarak toplumsal hafıza, ırkçılık ve yüzleşme gibi meseleleri daha geniş bir kesimle birlikte tartışmayı amaçlıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de hakikat arayışı, ırkçılık, toplumsal barış ve adaletin hem cezalandırıcı hem de onarıcı mekanizmaları ile ilgili farklı yaklaşımlara yeni bir alan açacağımızı ümit ediyoruz.Panel temaları, Hafıza Merkezi’nin ana çalışma alanlarını yansıtmakla birlikte, Türkiye’de barış inşasına yönelik çalışmaların yapısal unsurlarını teorik ve pratik bağlamlarda tartışmayı mümkün kılacak şekilde seçildi.Hafıza Merkezi, kurulduğu 2011 yılından beri geçmişle yüzleşme, cezasızlık ve barış alanlarında araştırma ve savunuculuk yürütüyor. Hakikatlerin ortaya çıkarılması için yaşanan yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde belgelenmesi, raporlanması ve hafızalaştırılması için çabalarımız, aynı zamanda güncel siyasal ve toplumsal barış tartışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Proje hakkında

Panel serisi, Hafıza Merkezi’nin Olof Palme International Center ve İsveç Genç Sosyal Demokrat Birliği (SSU) ile işbirliği içinde yürüttüğü Türkiye’de Barış Savunuculuğunu Güçlendirmek projesi kapsamında düzenlenmektedir. Proje kapsamında Türkiye’deki sivil toplumun yeni bir barış sürecinin yeniden başlaması ve devam etmesi çabalarında daha etkin bir rol alması ve böylece sivil toplumun barış savunuculuğu alanına katkıda bulunmasına yönelik kapasite geliştirme ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında yayımladığımız raporlar:

Raporların Kürtçe çevirileri de en kısa sürede web sitemizde erişilebilir olacaktır.Proje hakkında detaylar için tıklayın.

Konuşmacılar

Av. Betsy Penso

Betsy Penso profil fotoğrafı

İstanbul’da doğdu ve büyüdü. Üsküdar Amerikan Lisesi’ni ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirip İstanbul Barosu’na kaydoldu. Büyük ve kurumsal bir hukuk bürosunda çalıştıktan sonra mesleğine serbest avukat olarak devam etti. 2019 senesinde Tel Aviv’e taşınarak Reichman University’de işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı. Üniversite yıllarından beri antisemitizm, Yahudi aidiyeti ve tarihi gibi konulara olan merakı 2016 senesinde yollarını Avlaremoz ile kesiştirdi. O günden beri kesintisiz olarak Yahudi aktivizmi yapmaya ve gençlerin sesini duyurmaya çalışıyor.

Nesrin Uçarlar

2009 yılında Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecesi aldı. Siyaset felsefesi, milliyetçilik teorileri ve geçiş dönemi adaleti üzerine çeşitli üniversitelerde dersler verdi. İktidar ve direniş, dil hakları, geçmişle yüzleşme, barış, adalet ve hakikat arayışı çerçevesinde, Türkiye’deki Kürt meselesi üzerine çalışmalar yaptı. Halihazırda Hrant Dink Vakfı’nda azınlık hakları üzerine bir çalışma yürütmektedir. Hafıza Merkezi’nin 2021 yılında yayımladığı  Türkiye’de Barışçıl Bir Hakikat Arayışı ve Irkçılıkla Yüzleşme  raporunun yazarıdır.

Yıldız Önen

1968 Mardin doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimi ve Londra SOAS Ortadoğu Ekonomisi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi programından aldı. Uzun zamandır çeşitli konularda sivil toplum faaliyeti içerisinde aktif yer alıyor. Hepimiz Göçmeniz, Irkçılığa Hayır kampanyası, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe platformu, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu kurucusu ve aktivisti.

Meltem Aslan

Hafıza Merkezi’nin kurucu üyesi ve direktörlerinden biridir. 2009 – 2018 tarihleri arasında Anadolu Kültür’ün genel koordinatörlüğünü yaptı. Aslan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptı. Daha sonra Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları ve Demokratikleşme programından aldığı ikinci yüksek lisans derecesi kapsamında tezini Türkiye’de devlet güvenliği adına yapılan ifade özgürlüğü ihlalleri üzerine yazdı. Son dönem çalışmalarında geçiş dönemi adaleti, geçmişle yüzleşme yöntemleri, kültür ve sanat aracılığıyla diyalog ve uzlaşma alanlarına odaklanmıştır.