Küresel Dünyanın Bölgesel Kürt Sorunu: Zihniyetler, Siyasetler, Jeopolitik Dinamikler

05/04/2022

“Küresel Dünyanın Bölgesel Kürt Sorunu: Zihniyetler, Siyasetler, Jeopolitik Dinamikler” başlıklı raporumuz, Kürt meselesinde siyasi barışın inşasına yönelik farklı konularda yayınlayacağımız araştırma serisinin üçüncü yayını. Akademisyen Yasin Sunca’nın kaleme aldığı bu rapor, “Kürt siyasal alanı”nın iç dinamiklerini ve bu dinamiklerin 2000’lerin başından beri nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, bu dönüşümün jeopolitik boyutlarını da hesaba katılarak tartışmaya açıyor. 

Raporu indirmek için tıklayınız.