Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
02.11.2021

Yeni Rapor: Türkiye’de Barışçıl Bir Hakikat Arayışı ve Irkçılıkla Yüzleşme

<< TÜM HABERLER

Türkiye’de Barışçıl Bir Hakikat Arayışı ve Irkçılıkla Yüzleşme başlıklı yeni raporumuz yayında. Nesrin Uçarlar tarafından hazırlanan bu rapor, Kürt meselesinde siyasi barışın inşasına yönelik farklı konularda yayınlayacağımız araştırma serisinin ikincisi.

Bu araştırma, hakikat-sonrası çağda barışçıl hakikat arayışının ve hakikat rejimi ile ırkçılık arasındaki ilişkinin izini sürerek, geçmişle yüzleşme ve barış süreçlerinin ırkçılık-karşıtı mücadele bakımından kritik noktalarına değiniyor. Türkiye’nin hakikat rejiminin kuruluşuna, işleyişine, mukavemetine ve esnekliğine kaynaklık eden olguyu ırkçılık olarak nitelendirmenin mümkün, gerekli ve yararlı olduğu düşüncesine dayanan bu çalışma, Türkiye’deki ırkçılığın hedeflerinden biri olan Kürt halkının, geçmişte ve bugün maruz kaldığı adaletsizlikleri ve devlet şiddetini görünür ve hesabı sorulabilir kılmak ve resmî hakikat rejimine itirazını dile getirmek üzere yürüttüğü geçmişle yüzleşme, hakikat arayışı ve barış mücadelesini yeniden düşünme niyeti taşıyor.

Raporu indirmek için tıklayın.

Proje hakkında

Devamı gelecek olan bu araştırmalar, Türkiye’de toplumsal diyalog ve barış inşasına katkı sunmak amacıyla Olof Palme International Center ile işbirliği içinde yürüttüğümüz proje kapsamında hazırlanıyor. Beş yıllık bu işbirliğinin amaçları arasında, dünyada ve Türkiye’deki barış süreçleri hakkında bilgi üretmek ve paylaşmak; barış, demokrasi, çevre ve toplumsal cinsiyet gibi farklı alanlarda çalışan STK’lar arasındaki işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak; gençler arasında toplumsal diyalog ve barışa ilişkin konular hakkında farkındalık artırmak ve barış üzerine çalışan STK’lar ile girişimler arasında yeni uluslararası işbirlikleri geliştirmek yer alıyor. Hafıza Merkezi, bu proje kapsamında The Swedish Social Democratic Youth League (SSU – İsveç Sosyal Demokrat Gençlik Birliği) ile ortaklık yürütüyor.

Hafıza Merkezi olarak barış süreci boyunca sıkça tekrar eden demokratikleşme, ademi merkeziyet ve yerel yönetimlerin rolü, kolektif ve kültürel haklar, geçiş dönemi adaleti ile geçmişle hesaplaşma gibi kavramların ve bu kavramlar etrafında yürüyen siyasi tartışmanın bugün Türkiye siyaseti için hâlâ çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bir adım öteye gitmek gerekirse, bu kavramların ve siyasi tartışmaların tamamı bugün Türkiye siyasetinde kılık değiştirerek, farklı biçimlerde ve başka meselelerle ilişkilendirilerek devam ediyor. Hafıza Merkezi olarak bu kılık değiştirmiş terimlerle yürüyen tartışmayı olabildiğince barış alanına çekmeyi, bunu da proje ekseninde yürütülecek araştırmalar yoluyla yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla araştırma konuları hem Kürt meselesindeki barış tartışmaları hem de çözüm sürecinin bitmesinden sonra Türkiye’de yaşanan diğer siyasi gelişmelerle ilişkili olarak ele alınıyor.

Raporu indirmek için tıklayın.

Yazar hakkında

Nesrin Uçarlar halihazırda Hrant Dink Vakfı’nda azınlık hakları üzerine bir çalışma yürütmektedir. 2009 yılında Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecesi aldı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. İktidar ve direniş, dil hakları, geçmişle yüzleşme, barış, adalet ve hakikat arayışı çerçevesinde, Türkiye’deki Kürt meselesi üzerine çalışmalar yaptı.