Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
28.12.2022

Araştırma serimiz Kürtçe olarak yayında!

<< TÜM HABERLER

Hafıza Merkezi’nin Kürt meselesinde siyasi barışın inşasına yönelik farklı konuları ele alan dört yayından oluşan araştırma serisi şimdi Kürtçe olarak yayında

Ademi merkeziyet ve yerel yönetimlerin rolü, kolektif ve kültürel haklar, ırkçılık, geçiş dönemi adaleti ve geçmişle yüzleşme gibi kavramlara odaklanan ve dört akademisyen tarafından kaleme alınan raporlarımızın İngilizce ve Kürtçe çevirilerine web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz: 

  • Cuma Çiçek, Kürt Meselesi ve Siyasi Barış Bağlamında Güç Paylaşımı ve Ademi Merkeziyet (Türkçe, İngilizce, Kürtçe
  • Nesrin Uçarlar, Türkiye’de Barışçıl Bir Hakikat Arayışı ve Irkçılıkla Yüzleşme, (Türkçe, İngilizce, Kürtçe
  • Yasin Sunca, Küresel Dünyanın Bölgesel Kürt Sorunu: Zihniyetler, Siyasetler, Jeopolitik Dinamikler (Türkçe, İngilizce, Kürtçe)
  • Onur Bakıner, Geçiş Dönemi Adaletinin Yokluğunda Resmî Hakikat Arayışı: Türkiye’de Meclis Araştırma Komisyonları (Türkçe, İngilizce, Kürtçe)

Bağlam 

Bu araştırma serisi, Türkiye’de toplumsal diyalog ve barış inşasına katkı sunmak amacıyla Olof Palme International Center ile işbirliği içinde yürüttüğümüz proje kapsamında hazırlandı. Beş yıllık bu işbirliğinin amaçları arasında, dünyada ve Türkiye’deki barış süreçleri hakkında bilgi üretmek ve paylaşmak; barış, demokrasi, çevre ve toplumsal cinsiyet gibi farklı alanlarda çalışan STK’lar arasındaki işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak; gençler arasında toplumsal diyalog ve barışa ilişkin konular hakkında farkındalık artırmak ve barış üzerine çalışan STK’lar ile girişimler arasında yeni uluslararası işbirlikleri geliştirmek yer alıyor. Hafıza Merkezi, bu proje kapsamında The Swedish Social Democratic Youth League (SSU – İsveç Sosyal Demokrat Gençlik Birliği) ile ortaklık yürütüyor. 

Hafıza Merkezi olarak barış süreci boyunca sıkça tekrar eden demokratikleşme, ademi merkeziyet ve yerel yönetimlerin rolü, kolektif ve kültürel haklar, geçiş dönemi adaleti ile geçmişle hesaplaşma gibi kavramların ve bu kavramlar etrafında yürüyen siyasi tartışmanın bugün Türkiye siyaseti için hâlâ çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bir adım öteye gitmek gerekirse, bu kavramların ve siyasi tartışmaların tamamı bugün Türkiye siyasetinde kılık değiştirerek, farklı biçimlerde ve başka meselelerle ilişkilendirilerek devam ediyor. Hafıza Merkezi olarak bu kılık değiştirmiş terimlerle yürüyen tartışmayı olabildiğince barış alanına çekmeyi, bunu da proje ekseninde yürütülecek araştırmalar yoluyla yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla araştırma konuları hem Kürt meselesindeki barış tartışmaları hem de çözüm sürecinin bitmesinden sonra Türkiye’de yaşanan diğer siyasi gelişmelerle ilişkili olarak ele alınıyor. 

Teşekkürler 

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, bu rapor serisinin yayımlanmasına, çevirilerinin yapılmasına ve raporlara esas teşkil eden araştırmaların yürütülmesine olan katkılarından ötürü Olof Palme International Center, Oak Vakfı ve Sigrid Rausing Trust Vakfı’na teşekkür eder. Yayınların bütün hakları saklıdır. Yasal sınırlar içinde ve kaynak gösterilmek suretiyle yapılabilecek alıntılar dışında her türlü kullanım ve yararlanma, eser/hak sahiplerinin ev yayıncının önceden iznine tabidir.