Hrant Dink Davası’nda hüküm açıklandı

19 Ocak 2007’de katledilen Hrant Dink’in davasında 14 yıllık dava sürecinin ardından karar açıklandı. Kararın detaylarını madde madde listeledik. 

1- Emekli İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, resmi belgeyi yok etmekten 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkumiyetine karar verildi. Ali Fuat Yılmazer hakkında görevi ihmal suçlamasının zaman aşımı nedeniyle düşmesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

2- Eski Trabzon Emniyet Müdürü ve İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, resmi belgeyi yok etmek suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına, Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

3- Eski Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç hakkında ihmali davranışla öldürme suçundan beraat, kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması ve görevi ihmal suçlarından düşme kararı verildi.

4- Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında kamu görevini kötüye kullanma ve görevi ihmalden zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

5- Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında kamu görevlisinin görevi ihmal suçunun zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verildi.

6- Dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkında ihmal suretiyle öldürme suçundan beraat, kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması ve görevi ihmal suçlarından zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

7- Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlarından düşme, ihmal suretiyle öldürme ve resmi belgeyi yok etme suçlarından beraat kararı verildi.

8- Dönemin Trabzon Alay Komutanı Ali Öz hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl ve resmi evrakta sahtecilik suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi. Ali Öz hakkında terör örgütüne üyelik suçundan beraat, görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarından zaman aşımı nedeniyle düşme, darbe teşebbüsü suçundan beraat ile hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

9- FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan beraat, silahlı örgüte üyelikten 10 yıl hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

10- Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı hakkında ihmal suretiyle öldürme suçundan 12 yıl 6 ay ve resmi belgeyi yok etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedildi. Faruk Sarı hakkında terör örgütüne üyelik suçlamasının başka mahkumiyet nedeniyle reddine, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarından zaman aşımı nedeniyle düşme ile Hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

11- Dönemin Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç hakkında silahlı örgüte üyelik suçundan 7 yıl 6 ay ve suçluyu kayırmak suçundan 1 yıl 18 ay hapis cezasına karar verildi.

12- Dönemin Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız hakkında görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının zaman aşımı nedeniyle düşmesine, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlamasının zaman aşımı nedeniyle düşmesine, silahlı örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla bilerek isteyerek yardım etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkumiyetine karar verildi.

13- Dönemin İstanbul Jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürmeye yardım etme suçundan müebbet hapis cezasına ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ayrıca müebbet hapis cezasına hükmedildi. Muharrem Demirkale’nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

14- Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Metin Canbay’ın firari olmasından dolayı dosyası tefrik edildi.

15- Eski Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Değerlendirme ve Analiz Merkez Amiri Hamza Celepoğlu hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından beraat kararı verildi.

16- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Yavuz Karakaya hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis ve kasten öldürmeye yardım suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına karar verildi. Yavuz Karakaya hakkında ayrıca başka bir silahlı örgüte üyelik hükmü olduğundan bu suç bakımından hüküm kurulmasına yer olmadığına ve kararla birlikte tutuklanmasına karar verildi.

17- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Mustafa Küçük’ün tüm suçlamalardan beraatine hükmedildi.

18- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Emre Cingöz’ün tüm suçlamalardan beraatine karar verildi.

19- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Mikdat Özbek hakkında tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.

20- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Şeref Ateş öldüğü için hakkındaki davanın düşmesine karar verildi.

21- Dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Rahmi Özer,

22- Dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Ecevit Emir,

23- Dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Ali Barış Sevindik tüm suçlardan beraat etti.

24- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Ali  Barış Sevindik tüm suçlardan beraat etti.

25- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Abdullah Dinç’in terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi.

26- Dönemin İstanbul Jandarma Kom.İstihbarat görevlisi Eyüp Temel,

27- Dönemin İstanbul Jandarma Kom.İstihbarat görevlisi Yusuf Bozca,

28- Dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Metehan Kadir Yıldırım tüm suçlar beraat etti.

29- Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Bekir Yokuş hakkında darbeye teşebbüs ve silahlı örgüte üyelikten beraat, kasten öldürmeye yardım suçundan 10 yıl hapis cezası kararı verildi.

30- Dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Hacı Şefik Şimşek,

31- Dönemin İstanbul Jandarma Kom.İstihbarat görevlisi Niyazi Malkoç,

32- Dönemin İstanbul Jandarma Kom.İstihbarat görevlisi Adnan Acar tüm suçlardan beraat ettiler.

33- Dönemin İstanbul Jandarma Kom.İstihbarat görevlisi Musa Yıldırım,

34- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Tevfik Cantürk, 

35- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Ergün Yorulmaz tüm suçlardan beraat ettiler.

36- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Ünsal Gürel,

37- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Cevat Eser,

38- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Resul Kütükoğlu tüm suçlardan beraat ettiler.

39- Dönemin Samsun Jandarma Komutanlığı görevlisi Atilla Güçlüoğlu,

40- Dönemin Samsun Jandarma Komutanlığı görevlisi Yüksel Avan,

41- Cinayet tarihinde İhlas Haber Ajansı’nın Samsun muhabiri olan Muammer Ay tüm suçlardan beraat ettiler.

42- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Muhittin Zenit hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve silahlı örgüte üyelik beraat, görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarından zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

43- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Ercan Demir hakkında darbeye teşebbüs, kasten öldürme ve resmi belgeyi yok etme suçlarından beraat, görevi kötüye kullanma suçunun ise zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verildi.

44- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Özkan Mumcu hakkında tasarlayarak öldürme suçundan beraat, silahlı örgüte üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ve hükümle birlikte tutuklama kararı verildi.

45- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Mehmet Ayhan hakkında ihmalen kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası, resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi.

46- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Mehmet Uçar hakkında resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi.

47-Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Hasan Durmuşoğlu hakkında ihmal suretiyle öldürme suçundan 12 yıl 6 ay ve resmi belgeyi yok etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

48- Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Onur Karakaya hakkında kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleştirilmesi suçundan 12 yıl 6 ay ve resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi.

49- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Metin Yıldız hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına karar verildi.

50- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Veysel Şahin hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

51- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Gazi Günay hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve hükümle birlikte tutuklama kararı verildi.

52- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Okan Şimşek hakkında kasten öldürmeden suçundan 25 yıl , resmi belge sahtecilik 3 yıl 4 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

53- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Volkan Şahin hakkında ihmalen öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası,

54- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Önder Araz hakkında resmi belgeyi yok etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası kararı verildi.

55- Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Hüseyin Yılmaz bir kısım suçlardan beraat, görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlarından zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

56- Dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube görevlisi Osman Gülbel hakkında ihmali davranışla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

57- Dön. Trabzon Jand.İstihbarat görevlisi Ahmet Faruk Aydoğdu hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, 

58- Dön. İstihbarat Daire Başk. C Şube görevlisi Ali Poyraz hakkında görevi kötüye kullanma suçundan düşme kararı verildi. 

59- Dönemin İstihbarat Daire Başk. C Şube görevlisi Hamdi Egbatan hakkında görevi kötüye kullanma suçunun zamanaşımından düşmesine

60- Dönemin İstihbarat Daire Başk. C Şube görevlisi Tamer Bülent Demirel hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan beraat kararları verildi.

61- Dönemin Samsun Emniyet Müd. görevlisi Metin Balta hk. silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 8 ay hapis,

62- Dönemin Samsun Emniyet Müd.görevlisi Yakup Kurtaran hk. silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kararları verildi.

63- Dönemin Samsun Emniyet Müd.görevlisi Ahmet Çetiner,

64- Dönemin Samsun Jandarma Kom.görevlisi Murat Bayrak,

65- Dönemin Samsun Jandarma Kom.görevlisi Birol Ustaoğlu,

66- IQ Yayınevi Sahibi Adem Sarıgöl, haklarında beraat ve düşme kararları verildi.