Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
<< TÜM PROJELER

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı için Kapasite Geliştirme

Başlangıç Tarihi: 01.02.2010

Bitiş Tarihi: 31.12.2010

Hedef 

“Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme ” projesi ile Türkiye’de Kürt sorunun çözümüne ve barışa katkı sunmayı hedefleyen sivil inisiyatiflerin sistematik bir incelemesini yapmayı ve çatışma yaşamış diğer toplumların da geçmişle yüzleşme, hakikatlerin ortaya çıkması ve adaletin tesisi konularında kullandığı yöntemlerin paylaşılmasını amaçladık. 

Gerekçe

Türkiye, ülkenin tamamını siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel açılardan etkileyen bir çatışma ortamında yaşıyor. Bu çatışma ortamında karmaşık dinamikler tarafından şekillenmiş Kürt sorunu hem bölgede hem de diğer metropollerde ülkenin en önemli meselelerinden biri olarak görülebilir. Sorun, sadece siyasal alanı değil, aynı zamanda farklı toplumsal grupların gündelik deneyimleriyle de şekillenerek toplumsal alanı da önemli ölçüde etkilemekte.

Faaliyetler

Anadolu Kültür bünyesinde Şubat – Aralık 2010 tarihlerinde yürütülen proje kapsamında yerel sivil toplum çalışmalarının dünya örnekleriyle karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yaparak ileriye yönelik izlenebilecek yeni stratejilerin belirlenmesine katkı sağlamayı hedefledik.

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirdik:

  • Kürt meselesinin çözümüne ilişkin çalışan İstanbul ve Diyarbakır’daki 28 sivil toplum kuruluşuyla (STK) derinlemesine görüşmeler yaptık. Görüşülen STK’lar arasında toplumsal cinsiyet, çocuk, yoksulluk, zorunlu göç, sağlık, kayıplar, barış inşası, insan hakları savunuculuğu ve eğitim alanlarında çalışanlar vardı. Görüşmelerden edinilen bulgularla hazırladığımız “STK Görüşmeleri Raporu”nu yayımladık. Raporda mevcut çalışmalarının değerlendirilmesi ve tespit edilen sorun alanları yer alıyor.
  • Sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız derinlemesine görüşmelerden edindiğimiz bulgular ışığında belirlediğimiz üç ana temadan oluşan bir toplantı gerçekleştirdik. “Hakikat, Adalet, Hafıza: Deneyimler, Tanıklıklar, Arayışlar” toplantısı 4-5 Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da yapıldı.
  • Hakikat Adalet Hafıza Merkezi websitesini oluşturduk. Geçiş dönemi adaleti ve geçmişle yüzleşme konularına ilişkin Türkçe’ye çevirilen kaynakları ve bu konular üzerine çalışan kuruluşların bilgilerini içeren web sitesi hak savunucularının kullanımına açıldı. İlgili yerel ve uluslararası kuruluşların bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz:

    Türkiye'den STKlar | Uluslararası STKlar