Barışı Aramak Hukuku Dönüştürmek: Kadın Mahkemeleri Örneği

02/04/2018
İlgili dosyayı indir

2018

Özlem Kaya, Özgür Sevgi Göral

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi


Hafıza Çalışmaları Programı’ndan Özgür Sevgi Göral ve Özlem Kaya’nın kaleme aldığı “Barışı Aramak Hukuku Dönüştürmek: Kadın Mahkemeleri Örneği” başlıklı rapor, hakikat ve adalet arayışlarının ve geçiş dönemi adaleti tartışmalarının cinsiyetlendirilmesi gerektiğine dair inancımızın, “Fotoğrafı Kaldırmak: Eşi Zorla Kaybedilen Kadınların Deneyimleri” başlıklı rapordan sonraki ikinci somut ürünü.

Rapor, kadınların, geçiş dönemi adaleti perspektifinin temel iki mekanizması olan Hakikat Komisyonları ve Ceza Yargılamaları mekanizmalarına “kendilerini eklemeleri” değil, bu mekanizmaların toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşımla yeniden düşünülmesini öneriyor.

Devletlerin aktör oldukları resmi hakikat ve adalet süreçlerine ilişkin eleştiriler üzerinden tasarlanan gayri resmi süreçlerin bir örneği olarak Japonya, Eski Yugoslayva ülkeleri ve Kolombiya’daki kadın mahkemeleri deneyimlerini inceleyen rapor, bu mekanizmayı tartışmaya açarak Türkiyeli kadınların barış, hakikat ve adalet arayışlarına bir katkı sunmayı amaçlıyor.