Türkiye’nin Cezasızlık Mevzuatı

05/04/2016
İlgili dosyayı indir Yönetici özetini indir

2015

Yard. Doç. Dr. Öznur Sevdiren

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi


Yard. Doç. Dr. Öznur Sevdiren’in hazırladığı  “Türkiye’nin Cezasızlık Mevzuatı” raporu, Türkiye’de cezasızlık sorununun temelinde yer alan üç ihlali, yargısız infazları, zorla kaybetmeleri ve işkence suçlarını uluslararası hukuk ve iç hukuk çerçevesinde değerlendiyior. Rapor önce cezasızlık kavramının temas ettiği uluslararası literatürde geçen iki temel referansa, “ağır ve ciddi insan hakları ihlalleri” ile “uluslararası hukuk aleyhine işlenen suçlar” kavramlarına değiniyor. Buna göre, cezasızlık günümüzde her ne kadar aile içi şiddet, cinsel saldırı suçları ve iş kazalarından nefret suçlarına ve yolsuzluk gibi başlıklara kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor olsa da, kavram uluslararası literatürde daha ziyade Avrupa Konseyi’nin dokuz başlıkta topladığı “ağır ihlaller” bağlamında gündeme gelmiştir. Nitekim bu ağır ihlallerden yargısız infazlar, zorla kaybetmeler ve işkence suçları, raporun Türkiye mevzuatına odaklandığı bölümlerin de odağını teşkil ediyor. Uluslararası literatürde mevcut hukuki normlara dair yapılan tartışma, bu suçlar bakımından ülke mevzuatının analiz edildiği bölümler için de nirengi noktalarını teşkil ediyor. Böylece rapor, alanda yapılacak hukuki savunuculuğun odaklanması gereken noktalara da işaret ediyor.