Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu

01/02/2015
İlgili dosyayı indir Yönetici özetini indir

2013

Zorla Kaybetmeler ve Yargının Tutumu

Prof. Gökçen Alpkaya, Av. İlkem Altıntaş, Yard. Doç. Öznur Sevdiren ve Av. Emel Ataktürk Sevimli

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi


Hafıza Merkezi’nin zorla kaybetmelerle ilgili hazırladığı bu ikinci rapor, bu hak ihlalinin hukuksal boyutunu inceliyor. Dört ana bölümden oluşan çalışma, Türkiye’de yargının tutumu, uluslararası hukuk, savaş hukuku, zamanaşımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları gibi zorla kaybetmeye ilişkin farklı hukuksal konuları ele alıyor. Türkiye’de zorla kaybetmelerle ilgili adalet arayışının nasıl engellerle karşılaştığı -ve çoğunlukla cevapsız kaldığı- 227 kayba ilişkin hukuk belgesinde yapılan incelemelerden yola çıkılarak ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor. Uluslararası ceza hukuku ve AİHM perspektifinden de bu suçun nasıl değerlendirildiğini, ne tür yargılamalar yapıldığını okuyabileceğiniz rapor zorla kaybetmelerin hukuki açıdan nasıl ele alındığını ve alınması gerektiğini merak edenler için kapsamlı bir çalışma. Raporun bölümleri şu şekilde:

  • Zorla Kaybetmelerde Yargının Tutumu – Av. Emel Ataktürk Sevimli
  • Uluslararası Hukukta Zorla Kaybetmeler – Prof. Dr. Gökçen Alpkaya
  • Bir Uluslararası Ceza Hukuku Problematiği Olarak Zorla Kaybetme Suçunun Ulusal Hukukta Tanınması ve Zamanaşımı Meselesi – Yard. Doç. Dr. Öznur Sevdiren
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Perspektifinden Zorla Kaybetme Davaları – Av. İlkem Altıntaş