Türkiye’den STK’lar

25/02/2015

Göç Edenlerle Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Göç-Der)

İlk olarak Zorunlu göçün yoğun olarak yaşandığı Mersin’de 2004 yılında, İstanbul’da ise 2007 yılında kurulmuştur. Devamı

Barış için Sanat Girişimi

Türkiye’de barış talebini yaygınlaştırmak, demokratik hakların şartsız uygulanmasını savunmak ve toplumsal diyalog için başta Kürt sorunu olmak üzere ülkedeki sorunların barışçı bir yaklaşımla çözülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelen sanatçıların Ekim 2009’da kurdukları bir girişimdir. Devamı

Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA)

Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA) çocuk hak ve özgürlükleri temelinden hareketle bir grup sivil toplum aktivisti ve üniversite öğrencilerinin çabalarıyla 2003 yılında kurulmuştur. Devamı

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi

Dur De, milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı mücadele eden aktivistlerin oluşturduğu bir kampanya birliğidir. Milliyetçilik ve ırkçılık sadece Türkiye’nin değil, küresel yeni liberal dünyanın sorunu olarak gören Dur De aktivistleri küresel hareketin bir parçası olmayı önemsemekteler. Devamı

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)

Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan dernek, uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Devamı

Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYA-DER)

2007 yılında kurulan Meya-Der, gerilla kayıpları ve faili meçhullerin tespitine ilişkin Baro’lar, TIHV ve IHD ile birlikte çalışan ve toplumsal barışa katkıda bulunmayı hedefleyen bir dernektir. Devamı

Tarih Vakfı

1991 – 2004 döneminde kullanılan tam adıyla Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, başta tarihçiler ve toplumbilimciler olmak üzere, çeşitli meslek ve çevrelerden gelen aydınların ortak bir girişimidir. Devamı

Türkiye Barış Meclisi

2007 yılında kurulan Türkiye Barış Meclisi, evrensel, tarihsel deney ve birikimlerin ışığında güncel sorunları değerlendirerek, barışın için mücadele eden bir yapı. Devamı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

Bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezi. Devamı

Uluslararası Hrant Dink Vakfı

Kültürel çeşitliliğin bir zenginlik, farklılığın bir hak olarak kabul görülmesi, Türkiye, Ermenistan ve Avrupa toplumları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin desteklenmesi ve milliyetçilikten ve ırkçılıktan arındırılmış bir tarih yazımı gibi alanlarda faaliyet gösterir. Devamı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği (IHD) ve 32 insan hakları savunucusu aydın tarafından 1990 yılında Türk Medeni Yasası’na göre kurulmuş, hükümet dışı ve bağımsız bir kuruluştur. Genel Merkezi Ankara’da olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır’da temsilcilikleri bulunmaktadır. Devamı

Ekopolitik

Çarpık algılamaların oluşturduğu sanal gerçekliğin ötesine geçerek karar verme organlarına yeni politika yapma imkanları geliştirmeyi, kamuoyunun da dünya siyaseti ve ulusal siyaset ile ilgili algılama ve anlayışlarına hakiki anlamda katkılar yapmayı amaçlamaktadır. Devamı

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Derneği, 98 insan hakları savunucusu tarafından 17 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu. Kurucular, derneğin kuruluş amacını Tüzük’te; “Derneğin tek ve belirli amacı, ‘insan hak ve özgürlükleri’ konusunda çalışmalar yapmaktır.” şeklinde açıkladılar. Devamı

Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi

Sarmaşık Derneği, son 20 senede Diyarbakır’a yönelen zorunlu göçün ve üretimsel anlamda geri kalmışlığın toplum üzerindeki etkilerini sosyo-ekonomik açıdan araştırmak, raporlamak ve özellikle dezavantajlı grupların (işsizler, kadınlar, çocuklar, engelliler) durumlarını iyileştirebilecek projeler uygulamak amacıyla Nisan 2006’da kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Devamı