Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA)

25/02/2015

Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA) çocuk hak ve özgürlükleri temelinden hareketle bir grup sivil toplum aktivisti ve üniversite öğrencilerinin çabalarıyla 2003 yılında kurulmuştur.

Hedefleri: Çocukların becerilerini (iletişim, kendini ifade, problem çözme ve benzeri gibi) geliştirerek sağlıklı gelişimlerini (özgüven, kendine saygı, sosyalleşme, şiddetsizlik, eğitimde devamlılık) desteklemek. Çocuk hakları noktasında toplumsal duyarlılığı ve katılımı sağlamak, sosyal politikaları etkilemek.

Çalışma alanları: Göç mağduru çocuklar ve aileleri öncelikli olmak üzere sokakta çalışan çocuklar ve sokakta çalışma riski olan çocuklar.

Çalışma yöntemleri: Sanat yoluyla sosyal destek ve iyileştirici çalışmalar, çocuklarla psiko-sosyal çalışmalar, Gönüllü Abi-Abla Programı, Sanat Atölyeleri Programı, Çocuklarla Birebir Çalışmalar, Çocuktan Çocuğa programı gibi faaliyetlerle çalışmalar, sergiler, söyleşiler, paneller, afişlemeler, toplantılar ve bu çalışmaların sonuçları üzerine geliştirilmiş yayın(kitap, broşür, bülten) çalışmaları.

Projeler:

  • ÇAÇA, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan zorunlu göçten direkt veya dolaylı olarak etkilenmiş ailelerin, risk altında bulunan 4–15 yaş çocuk gruplarına (sokakta çalışan, eğitimden kopmuş, sosyo-ekonomik yetersizliği olan, zorunlu göç mağduru ailelerin çocukları) yönelik önleyici ve iyileştirici çalışmalar yapmaktadır. Bununla beraber 15–25 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik Gönüllülük ve Liderlik çalışmaları yürütmektedir.
  • Ayrıca Çocuk Hakları ve İnsan Hakları çerçevesinde çeşitli duyarlılık oluşturma ve savunuculuk faaliyetleri yürüterek sosyal politikaları etkilemeye yönelik çalışmalar da yürütmektedir. ÇAÇA, bölgesel düzeyde yaşanan sorunların çözümüne yönelik önemli bir etkenin de çocuk ve gençlerin mevcut potansiyellerinin açığa çıkartılması olduğuna inanmaktadır. Bu yönde öncelikli hedef grup olarak tanımlanan çocuklara yönelik geliştirilen programların uygulama aşamalarında, bölgedeki gençlerin (üniversite öğrencileri ve ilgili meslek grubundan gençler) çeşitli eğitimler yoluyla kapasitelerini artırarak aktif rol almalarına önem vermektedir
  • Diyarbakır Ben-u Sen mahallesindeki farklı yaş gruplarına (4-6 yaş,7-15 yaş) yönelik iki ayrı proje,
  • Dernek gönüllülerinin kapasitelerini artırmaya yönelik bir proje,
  • Çocuk haklarına ve bu noktada toplumsal duyarlılığı geliştirmeye yönelik bir proje,
  • Gençlerle liderlik çalışmalarına yönelik bir proje.

Adres: Ofis Ekinciler Cad. Kristal Apt. Kat 5 No: 21, Yenişehir / Diyarbakır

E-posta: cacader@mynet.com