Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

25/02/2015

http://www.cels.org.ar/

 

1979 yılında Arjantin’de diktatörlük döneminde kurulan CELS, çalışmalarına tutuklu/ kayıp yakınları için hukuki yardım ve danışmanlık yaparak başlamış ve 1983’ten sonra CONADEP’in (Kayıplar üzerine Ulusal Komisyon) ve mahkemelerin hak ihlallerini belgelemesi sürecinde sıklıkla başvurulan bir kurum olmuştur.

Hedefleri: Devlet terörizminin etkilerinin üstesinden gelmek ve demokrasiyi güçlendirmek; insan hakları ihlallerini raporlamak; temel haklara saygı çerçevesinde kanun yapma süreçlerini etkilemek; demokratik kurumların niteliksel olarak iyileştirilmesi için yasal ve kurumsal reformlar yapılması ve temel hakların toplumun en kırılgan kesimleri tarafından kullanılması için mücadele etmek.

Çalışma alanları: Tutuklu/ kayıp yakınları için hukuki yardım ve danışmanlık; darbe dönemi uygulamalarını ve o dönemde yaşanan ihlalleri açığa çıkarmak; ikinci ve üçüncü kuşakların insan haklarının korunması için mücadele;özgürlüğü kamu gücü tarafından kısıtlanmış kişilerin yaşadığı ihlaller ve işkence, kötü muamele, istismar gibi pratiklerin açığa çıkarılması için mücadele; eğitim, akıl sağlığı koruma/bakım, kütüphane, arşivler, yasal danışmanlık başlıklarıyla projeler yürütmek.

Çalışma yöntemi: Dava Takibi; Yasal Savunma; Araştırma; İletişim; Kurumsal Gelişme

Proje örnekleri:

  • UBA-CELS İnsan Hakları Yasal Kliniği

CELS, düzenli olarak ofisinde ücretsiz danışmanlık ve tavsiye hizmetleri vermektedir.

  • Göçmenler ve Mülteciler Kliniği:

CELS, göçmen ve mültecilere ücretsiz yasal tavsiye hizmeti vermesinin yanı sıra, hak ihlali ve şiddet durumlarında sığınma ve tutanak tutma gibi hizmetler sunmaktadır. Klinik, ayrıca azınlıkların yaşadığı başka bölgelerde de benzer hizmetleri verebilmeleri için kurumlara eğitimler vermektedir.

CELS’in blog sitesine buradan ulaşabilirsiniz: http://www.cels.org.ar/wpblogs/ingles