Zorla Kaybetmeler Veritabanı

27/02/2015

Başlama tarihi

11-07-2013

Bitiş tarihi

Devam ediyor

Çalışma alanı

Belgeleme, Zorla Kaybetmeler

Web sayfası

http://www.zorlakaybetmeler.org/
zorla kaybetme-banner

http://www.zorlakaybetmeler.org

Zorla Kaybetmeler Veritabanı şu anda güncelleme ve bakım çalışmaları nedeniyle erişime kapalı durumdadır. Veritabanımızı en kısa sürede yeniden yayına açmak için çalışıyoruz.

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, kuruluşuyla beraber çalışma alanını ‘Zorla Kaybetmeler’ olarak belirledi. Bu odaktaki çalışmalarımızın merkezini ise Zorla Kaybedilenler Veritabanı oluşturmaktadır. Yürüttüğümüz belgeleme çalışmaları sonucunda hayata geçirdiğimiz veritabanında 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye’de zorla kaybedilenlerin verilerini toplamayı amaçladık.

Zorla kaybetme ilk Nazilerin uyguladığı bir terör/korkutma/bastırma stratejisi olarak ‘Gece ve Sis’ adıyla anıldı. Ne yazık ki dünyada 70’den fazla ülke bugüne kadar bu vahşet stratejisini sistematik olarak uyguladı.

Türkiye’de de devlet, bir savaş stratejisi olarak gözaltına aldığı yüzlerce insanı kaybetti. Kayıplar, özellikle de ‘zorla kaybetme’ olgusu, yarattığı toplumsal travmanın yanı sıra demokratik bir hukuk devleti açısından asla kabul edilemeyecek sonuçlar doğurdu. Türkiye’de hâlâ akıbeti belli olmayan yüzlerce kaybedilmiş insan var.

Böyle bir veritabanı çalışmasına başlamamızın en önemli hedeflerinden biri, Türkiye’de zorla kaybetmeler olgusunun belgelenmesinin standartlaştırılması, bilgilerin merkezi bir yerde toplanması ve eksik kalan noktaların tamamlanmasına katkıda bulunmaktır.

Faaliyete geçirdiğimiz veritabanı bu anlamda diğer ülke örneklerinde de görülen veritabanı sistemlerinin bir benzeridir. Yöntem olarak kayıp yakınlarıyla gerçekleştirdiğimiz derinlemesine görüşmeler başta olmak üzere, farklı veri kaynaklarından doğrulatıp derleyerek giriş yaptığımız verilerin aynı zamanda yaygın bir şekilde dolaşıma sokulmasını hedefleniyoruz.